Raad van Bestuur Wageningen Universiteit steunt hoogleraren bij stoppen ontbossing door investeringen ABP

Bron
WUR

De raad van bestuur van Wageningen Universiteit schaart zich achter een groeiend aantal hoogleraren en medewerkers. Gezamenlijk roepen zij pensioenfonds ABP op om te stoppen met beleggen in Braziliaanse vleesbedrijven verantwoordelijk voor ontbossing van het Amazonegebied en om meer duurzaam te gaan beleggen.

“Voor onze brief die steun vraagt voor een gezamenlijke actie tussen werknemers en werkgevers van WUR hebben we heel veel steun ontvangen, zowel binnen WUR maar ook daarbuiten. We zijn erg blij met deze steun en de soortgelijke initiatieven die collega’s van andere universiteiten en overheidsinstellingen inmiddels hebben opgestart om dit punt aan te kaarten. De brief heeft ook hernieuwde aandacht gegenereerd voor andere investeringen van ABP die niet voldoende duurzaam zijn, zoals in fossiele energie.”

“Als initiatiefnemers van de brief zijn we deze week het gesprek aangegaan met de Raad van Bestuur (RvB) van WUR. Naar aanleiding van dit gesprek gaat de RvB, via haar vertegenwoordiging in VNSU, pensioenfonds ABP op haar investeringen aanspreken met het doel om het investeringsbeleid te sturen in de richting van duurzaamheid en om ontbossing te voorkomen.”

Vervolgacties op drie onderdelen

De initiatiefnemers en de RvB kwamen in het gesprek tot drie concrete punten om samen ABP te bewegen duurzamer te investeren:

  1. De RvB van de WUR gaat in gesprek met de andere universiteiten in VSNU verband om collectief invloed uit te oefenen op het bredere beleggingsbeleid van het ABP en dit meer duurzaam te maken. Het gaat niet alleen om ontbossing maar ook om investeringen in fossiele energie. De universiteiten zijn namelijk via gekozen woordvoerders vertegenwoordigd in het ABP.
  2. De RvB zal het ABP vragen om op korte termijn een gesprek met de initiatiefnemers van de brief aan te gaan over het specifieke beleggingsbeleid rond de investeringen in de vleesindustrie en handel die leiden tot ontbossing in het Amazonegebied.
  3. Het derde punt betreft een gesprek met ABP over op welke wijze WUR-expertise een bijdrage kan leveren aan een duurzaam investeringsbeleid van ABP. De RvB zal nader bekijken hoe WUR zijn expertise kan inzetten om duurzaamheid binnen het ABP beleggingsbeleid meer basis te bieden. Denk hierbij aan hoe monitoring van bestaande afspraken rondom ontbossing te organiseren en hoe duurzame fondsen te herkennen en in de investeringsportfolio op te nemen.

De initiatiefnemers en de raad van bestuur WUR kiezen voor samenwerking om de ontbossing te lijf te gaan. Dat divesteren van fondsen met hoog ontbossingsrisico mogelijk is, blijkt uit het pensioenfonds van de Noorse overheid: deze heeft recent nieuw beleggingsbeleid aangenomen om bossen te beschermen. Om dit te bereiken is samenwerking meer noodzakelijk dan ooit tevoren.

“Willen we de grote maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie, klimaatadaptatie, herstel van de biodiversiteit te lijf te gaan dan kan WUR hierin een belangrijke rol spelen. Gezien ABP tegenstemde bij het merendeel van de klimaatresoluties op aandeelhoudersvergaderingen is een samenwerking noodzakelijk om tot verandering te komen. Gelukkig staan ook vier technische universiteiten, ambtenaren van het Planbureau van de Leefomgeving en maatschappelijke organisaties klaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze grote maatschappelijke uitdagingen: ‘Finding answers together’. “

Share Button