Beurswaakhond verplicht Follow This klimaatresoluties bij olieconcern

Aandeelhouders van het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips krijgen de mogelijkheid om op de Follow This klimaatresolutie te stemmen. De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) heeft besloten dat ConocoPhillips deze klimaatresolutie ter stemming moet brengen. Het is de eerste keer dat aandeelhouders stemmen over Follow This klimaatresolutie in de VS. Dit is een doorbraak na de Trump jaren, waarin klimaatresoluties standaard werden afgewezen op grond van vermeend “micromanagement”, waarover aandeelhouders niets te zeggen zouden hebben.

In Europa leidden de klimaatresoluties tot verandering bij Shell, BP, Equinor en Total, nadat een groeiende groep institutionele beleggers voor de resoluties ging stemmen.

“Dit is een doorbraak in de strijd tegen klimaatverandering,” zegt Mark van Baal van Follow This, dat Shell al jaren aanspoort mee te doen aan het klimaatakkoord van Parijs. “Aandeelhouders kunnen nu ook in de VS stemmen over de olifant in de kamer: de emissies van olie- en gasproducten. We hebben in Europa laten zien dat alleen aandeelhouders oliebedrijven van koers kunnen doen veranderen.”

‘Micromanagement’ is geen excuus meer

De klimaatresolutie vraagt het bestuur van oliebedrijven om concrete doelstellingen te formuleren voor de vermindering van CO2-emissies. ConocoPhillips vroeg de SEC om de klimaatresolutie van de aandeelhoudersvergadering te weren, omdat hij het bedrijf zou ‘micromanagen’. Deze redenering, die in de Trump-jaren nog werkte, is nu afgewezen door de SEC. “De resolutie probeert het bedrijf niet te micromanagen […] de resolutie vraagt het bedrijf alleen om emissiereductiedoelen,” schrijft de SEC

Follow This verwacht dat de SEC zijn klimaatresoluties bij Chevron en Phillips66 ook zal toelaten. De uitslag van de stemming is niet bindend, maar kan een sterk signaal aan de leiding van bedrijven zijn.

“De olie-industrie kan het Klimaatakkoord van Parijs maken of breken. Uit zichzelf gaan oliebedrijven niet veranderen. Alleen aandeelhouders kunnen ze dwingen. Gelukkig zien steeds meer institutionele beleggers dat klimaatverandering een dermate grote bedreiging voor hun miljarden is, dat ze olie- en gasbedrijven oproepen te veranderen door middel van stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.”

In Europa, in 2020, stemde een ongekend aantal aandeelhouders voor de Follow This klimaatresoluties bij Shell, Equinor en Total, ondanks de nieuwe klimaatbeloften van deze bedrijven. Als reactie hierop schroefde Shell zijn klimaatambities op.

In Nederland stemden zes van de tien grootste beleggers voor de resoluties: Actiam, Achmea, Aegon, MN (voor PME en PMT), Nationale Nederlanden en Van Lanschot Kempen.

De Follow This klimaatresoluties vragen olie- en gasbedrijven om hun emissies terug te brengen in lijn met het  Klimaatakkoord van Parijs. “De noodzakelijke radicale emissiereducties kunnen alleen gehaald worden met een radicale verschuiving van investeringen van fossiel naar duurzaam. We begrijpen waarom oliebedrijven zich zo hard tegen onze resoluties verzetten. Ze gaan liever door met hun oude business model in plaats van op zoek te gaan naar nieuwe business modellen. Stemmingen maken zichtbaar dat aandeelhouders willen dat ze in actie komen.”

Download de brief van de SEC (pdf)

Share Button