ABP neemt graag het aanbod aan van Universiteit Maastricht om expertise te delen over verduurzaming beleggingsportefeuille

Bron
ABP

Het gaat om meedenken en kennis delen. Het ABP neemt het aanbod van de Universiteit Maastricht dat het wetenschappelijke expertise wil delen over verdere verduurzaming van de beleggingsportefeuille graag aan. Tijdens een uitzending op de regionale zender L1 benadrukte UM-bestuursvoorzitter Martin Paul dat het instituut de discussie rond duurzaam beleggen aan wil zwengelen om de dialoog aan te gaan en te willen samenwerken om versneld stappen te kunnen maken.

Menno Snel, bestuurslid en voorzitter van de beleggingscommissie van ABP, reageerde tijdens de uitzending positief op het aanbod van de Universiteit Maastricht. ABP betrekt bedrijven, ngo’s, wetenschappers en ook de overheid bij het tot stand komen van haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid en het meedenken over dit onderwerp. Snel nodigde de UM uit deel te nemen aan een klankbordgroep op dit onderwerp. De radiodiscussie tussen de UM-bestuurder en ABP volgt op een oproep van de Universiteit Maastricht aan ABP om zo snel mogelijk de banden met de sectoren verbonden met de fossiele sector te verbreken. Het ABP verzorgt de pensioenen van de medewerkers van de UM. “Medewerkers van de universiteit en studenten hebben zorg over het klimaat”, benadrukte Martin Paul tijdens de uitzending. Vandaar de oproep tot een verdere vergroening van de beleggingsportefeuille van ABP.

Menno Snel gaf aan dat ABP enorm waardeert dat deelnemers laten horen dat ze dit belangrijk vinden en dat ABP deze zorgen ook deelt: “Hoe we het nu in de wereld met ’n allen doen leidt niet tot de maximaal 1,5 graad Celsius opwarming. Op dit moment stevenen we af op circa 4 graden Celsius opwarming van de aarde.” ABP ziet als wereldwijd belegger dat er veel moet gebeuren om dit af te wenden maar er steeds minder tijd is. ABP heeft zicht op duizenden bedrijven en de meerderheid is nog maar net begonnen met klimaatbeleid. Er is dus een wereld te winnen en geen tijd te verliezen. ABP ondersteunt en is gecommitteerd aan de klimaatdoelen van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord. Net als overheden en veel bedrijven baseert ABP zich op de klimaatscenario’s voor de energietransitie van het Internationale Klimaatpanel van de VN (IPCC). Menno Snel: “De vraag is wat het meest helpt vanuit ABP om de doelstellingen [klimaatdoelen van Parijs, red] te halen.”

Duurzaamste pensioenfonds van Nederland

ABP is de afgelopen drie jaar uitgeroepen tot het meest duurzame pensioenfonds van Nederland en Menno Snel zei tijdens de uitzending dat het fonds koploper wil blijven. “De wetenschappelijke discussie geeft aan: je moet eigenlijk als belegger veel dingen tegelijk doen als het gaat om duurzaam en verantwoord beleggen. Zoals dat je bedrijven moet meenemen in dat het belangrijk is ook te voldoen aan de ESG-criteria.” Menno Snel legde uit dat ABP daarnaast ook een actief stembeleid heeft op aandeelhoudersvergaderingen waarbij het zich kan uitspreken tegen voorstellen die niet goed zijn voor het klimaat. Op de vraag of ABP ook bereid is te stoppen met beleggen in bedrijven als het niet lukt ze te laten verduurzamen, antwoordde Menno Snel: “Absoluut en dat doen we ook al.” Maar hij benadrukte dat je ook de vraag moet stellen wat je daarmee bereikt. Hij beschreeft het scenario waarbij andere beleggers aandeelhouder worden en het bedrijf daarmee niet duurzamer wordt. Wij willen juist – samen met andere grote beleggers – een vuist maken om samen deze bedrijven te begeleiden naar wat nodig is. Als blijkt dat dit niet werkt dan zijn we bereid om meer stevige maatregelen te nemen.”

Energietransitie

De bestuurder van de Universiteit Maastricht en de ABP-bestuurder zijn het erover eens dat er grote stappen gemaakt moeten worden om een verdere opwarming van de aarde te voorkomen. “We willen de energietransitie ondersteunen en daarom zijn we blij met de manier waarop de Universiteit Maastricht ons aanjaagt om vooral ambitieus te blijven.”

Wilt u de uitzending op L1 radio terugluisteren, klik dan hier.

Share Button