Onderzoek AFM: ‘Duurzaamheid voor steeds meer beleggers belangrijk’

Bron
AFM

Het aantal beleggende Nederlanders is afgelopen jaar met 160.000 gestegen tot 1,6 miljoen. Inmiddels belegt een op de vijf huishoudens, een stijging van 11% ten opzichte van 2019. Opbouw van vermogen is de belangrijkste motivatie. Dit blijkt uit de Consumentenmonitor Beleggen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) jaarlijks publiceert. Duurzaamheid is voor veel beleggers een belangrijk aspect van hun portefeuille. Zeven op de tien (68%) beleggers die via een adviseur of vermogensbeheerder belegt, wil dat hier rekening mee wordt gehouden. Bij zelfstandige beleggers ligt dat iets lager. Voor beide groepen geldt dat beginnende beleggers meer waarde hechten aan duurzaamheid.

Startende belegger vooral op zoek naar meer rendement

Voor twee derde (66%) van de startende beleggers was de behoefte aan meer rendement de belangrijkste reden om te gaan beleggen. Meer dan de helft (53%) voelde zich geholpen met het gemak waarmee een beleggingsrekening kan worden geopend. Vier op de tien (40%) gaf aan dat zij al langer wilden beleggen, maar naar een geschikt moment zochten om in te stappen. De coronacrisis lijkt een rol te hebben gespeeld, vanwege het goede instapmoment en beschikbaarheid van tijd en geld.

Starters beleggen liever zelfstandig

Voor zes op de tien beginnende beleggers is zelfstandig beleggen (‘execution only’) de belangrijkste manier van beleggen. Dit is een stijging van 12%-punt in vergelijking met 2019. De opkomst van gebruiksvriendelijke beleggingsapps en de toenemende vertrouwdheid van online dienstverlening spelen hier mogelijk een rol bij.

Vooral jongeren starten met beleggen

Meer dan de helft (51%) van de startende beleggers is tussen de 18 en 34 jaar oud. In de groep ervaren beleggers is dat aandeel maar 14%. De startende belegger is niet alleen jonger, maar ook steeds vaker hoogopgeleid dan de ervaren belegger (78% versus 56%) en vrouw (48% versus 24%). Startende beleggers hebben bovendien een kleiner vermogen: 62% heeft minder dan €5.000 aan vrij belegbaar vermogen ten opzichte van 16% bij ervaren beleggers.

Meer bereidheid om risico’s te nemen

Beleggers omschrijven zichzelf minder vaak als een voorzichtige belegger. Naast deze toenemende risicobereidheid, ziet deze groep zich ook vaker als een bovengemiddeld goede belegger. Beleggers die via een app beleggen, voeren meer transacties uit.

Duurzaamheid wordt belangrijker

Duurzaamheid is voor veel beleggers een belangrijk aspect van hun portefeuille. Zeven op de tien (68%) beleggers die via een adviseur of vermogensbeheerder belegt, wil dat hier rekening mee wordt gehouden. Bij zelfstandige beleggers ligt dat iets lager. Voor beide groepen geldt dat beginnende beleggers meer waarde hechten aan duurzaamheid. Eveneens zeven op de tien (72%) wil dat zij ook specifiek geïnformeerd worden over de mate waarin hun portefeuille voldoet aan duurzaamheidsvoorkeuren. Slechts een op de 12 geeft aan dat zij duurzaamheid niet belangrijk vinden bij hun beleggingen. Ervaren beleggers geven dit vaker aan dan beginners.

Share Button