ASN Beleggingsfondsen gaat verder als ASN Impact Investors

Partner

ASN Beleggingsfondsen gaat verder als ASN Impact Investors. Deze naam sluit beter aan bij waar wij voor staan en wat wij met onze beleggingsfondsen wereldwijd ambiëren: een positieve impact op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. ASN Impact Investors is dan ook de eerste vermogensbeheerder ter wereld die de biodiversiteit footprint van haar beleggingsfondsen meet om te sturen op natuurherstel en roept andere vermogensbeheerders op dat ook te doen.

Directeur ASN Impact Investors Bas-Jan Blom licht toe: “Duurzame vooruitgang realiseren is wat ons sinds onze oprichting in 1993 drijft. We richten ons op positieve impact naast een gezond financieel rendement. Dat betekent voor ons: concrete doelen stellen, meten wat het effect van onze beleggingen is en daar transparant over rapporteren aan onze beleggers. En daarin zijn we ambitieus. We hebben onszelf het doel gesteld om in 2030 met alle beleggingen en investeringen per saldo een positief effect te hebben op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.”

Nieuwe naam

De keuze voor een Engelse naam lag voor de hand. ASN Impact Investors ontvangt steeds meer vraag van buitenlandse partijen die in de ASN beleggingsfondsen willen beleggen, zeker sinds een deel van de fondsen als UCITS-fonds beschikbaar is (2020).

Van minder schade naar positief herstel

Steeds meer vermogensbeheerders maken de stap naar duurzaam beleggen en daar is ASN Impact Investors positief over. Bas-Jan Blom: “Echter, wat wij vaak zien is dat een fonds duurzaam wordt genoemd, zonder dat er binnen het fonds daadwerkelijk iets is veranderd. Echt duurzaam betekent volgens ons ‘herstellen’. Als beleggingssector moeten we onze verantwoordelijkheid nemen door echt groene beloftes aan beleggers te doen en deze waar te maken om bij te dragen aan de transitie die noodzakelijk is.”

SFDR

De (actieve) fondsen van ASN Impact Investors vallen volgens de SFDR-regelgeving in de categorie donkergroen: artikel 9. Dat betekent dat deze fondsen tot de hoogste categorie behoren en duurzame vooruitgang stimuleren. Bas-Jan Blom: “Eigenlijk zou het merendeel van de als donkergroen geclassificeerde fondsen dus lichtgroen moeten zijn en moet er een nieuwe categorie komen. Een categorie met fondsen die investeren in natuurherstel waardoor de CO2-uitstoot werkelijk wordt verlaagd en de biodiversiteit werkelijk toeneemt. Eigenlijk mag je alleen dergelijke fondsen donkergroen noemen”.

Van meten biodiversiteit footprint naar sturen op herstel van de natuur

Wereldwijd neemt de biodiversiteit snel af. Naar schatting is 50% van wat we wereldwijd met elkaar verdienen afhankelijk van de natuur. Daarbij is er een duidelijk verband met het klimaat. Biodiversiteitsverlies kan namelijk leiden tot een versnelling van klimaatverandering.

Onderzoek van DNB toont aan dat Nederlandse financiële instellingen wereldwijd voor € 510 miljard financieringen hebben uitstaan bij bedrijven met een (zeer) hoge afhankelijkheid van biodiversiteit. Dat betekent dat deze investeringen vol geraakt zullen worden, waardoor beleggers grote financiële risico’s lopen. Via onze investeringen en beleggingen kunnen we de schade aan ecosystemen beperken en bijdragen aan bescherming en herstel van natuur. Daarvoor is het nodig dat vermogensbeheerders hun impact op biodiversiteit gaan meten. Pas dan weet je wat de negatieve impact van je investeringen is en kun je bepalen wat je moet doen om dit te herstellen. Bij ASN Impact Investors hebben wij dit gedaan. Hierdoor weten we hoeveel hectares natuur wij moeten gaan herstellen om per saldo op nul en uiteindelijk zelfs positief uit te komen.

Dit betekent ook dat we nieuwe beleggingsfondsen moeten ontwikkelen om hier meer invulling aan te geven en daar werken we hard aan.

Share Button