Groen Pensioen start campagne zorgpensioenfondsen

Pensioenfondsen zijn afgelopen periode veel in het nieuws geweest over de beleggingen in bedrijven waar pensioendeelnemers dat liever niet hebben. Een groeiend aantal van pensioendeelnemers in de zorg vindt het daarnaast steeds belangrijker om te zien waar hun pensioengeld in wordt belegd en moedigen hun pensioenfondsen aan tot een verantwoordelijk en duurzaam beleggingsbeleid. Met hulp van Groen Pensioen zijn zij daarom een oproep gestart naar hun zorgpensioenfondsen toe. Pensioendeelnemers willen via hun oproep laten zien aan pensioenfondsen dat er steun en draagvlak is voor een steviger maatschappelijk verantwoord beleid op deze onderwerpen. Samen met de ondertekenaars van de oproep nodigen we de betreffende pensioenfondsbesturen uit om in gesprek te gaan. Groen Pensioen ziet graag vervolgcontact en constructieve discussies ontstaan tussen pensioendeelnemers en pensioenfondsen.

Waar kan ik deze oproep steunen?

Dat kan via deze link naar de petitie: https://actie.degoedezaak.org/petitions/gezonde-zorgpensioenfondsen

Deel deze ook vooral met je vrienden,  familie, collega’s en binnen jouw zorginstelling. Iedereen kan de petitie tekenen, wij maken een onderscheid in het aanbieden van de petitie aan de pensioenfondsen. Wil je naast tekenen nog actiever hiermee bezig houden of even met ons mee sparren over het verspreiden van deze oproep? Mail ons dan: hallo@groen-pensioen.nl

Waar gaat deze oproep over?

Meerdere zorgverleners hebben specifieke zorgen geuit over hoe de fondsen beleggen in fossiele bedrijven, wapenbedrijven en tabaksbedrijven. Verschillende pensioendeelnemers in de zorgsector hebben zich daarom verenigd en hebben met Groen Pensioen uitgezocht hoe verantwoord hun pensioenfonds belegt op deze onderwerpen.

Fossiele bedrijven, wapens en tabaksbeleggingen zijn de meest dringende onderwerpen vanwege de grote effecten op gezondheid volgens de zorgverleners, die Groen Pensioen hebben benaderd. De gezondheidsgevolgen van tabak en wapens spreken voor zich. Er wijzen daarnaast jaarlijks talloze onderzoeken uit dat klimaatverandering grote impact heeft op de gezondheid van mensen en dit neemt alleen maar toe, ook in Nederland. Deze beleggingen staan haaks staat op de kern van zorgverleners die werken aan de volksgezondheid.

Ook vragen pensioendeelnemers zich af hoe er namens hen gestemd wordt op vergaderingen van bedrijven waar de pensioenfondsen aandeelhouder van zijn. Zo oefenen pensioenfondsen invloed uit op een bedrijf waarin zij beleggen. Deze zorgen en vragen hebben geleid tot een petitie waarin een oproep aan verschillende zorgpensioenfondsen wordt geuit. Zolang pensioenfondsen nog in fossiele bedrijven, wapenbedrijven of tabaksbedrijven beleggen, moedigen wij hun aan om hun invloed te gebruiken door bijvoorbeeld vóór klimaatresoluties te stemmen die bedrijven dwingen om duurzamere bedrijfsvoering of tégen CEO’s die niets willen doen aan veranderingen ten gunste van het klimaat.

Is er onderzoek gedaan naar de zorgpensioenfondsen?

Voor deze oproep is gekeken naar openbare informatie op de websites van de zorgpensioenfondsen over fossiele bedrijven, wapenbedrijven en een aanwezig stemverslag. Ook hebben de pensioenfondsen vragen gekregen over deze beleggingen. Het merendeel van de fondsen heeft deze vragen beantwoord.

Korte samenvatting van het onderzoek:

  1. Alle fondsen beleggen nog in fossiele bedrijven. Dit garandeert ernstige gezondheidsproblemen, nu en in de toekomst. Dat staat haaks op alle inzet en integriteit van zorgprofessionals. De zorgfondsen hebben geen plannen hoe de fossiele beleggingen af te bouwen. Slechts drie fondsen hebben eerste voorzichtige doelstellingen geformuleerd op afbouwen van investeringen in kolenbedrijven
  2. Alle fondsen beleggen nog in wapenbedrijven. Fondsen leggen slecht uit wat ze bedoelen met ‘controversiële wapens’, weinig fondsen hebben beleid op beleggen in wapenbedrijven die wapensystemen leveren aan landen die in conflict zijn of waar de mensenrechten ernstig worden geschonden. Een aantal fondsen belegt nog in kernwapenproducenten.
  3. Enkele fondsen zijn niet helder of zij via derden nog in tabak beleggen, we gaan er volgens de normale investeringsmethodieken van uit dat zij daarom wel in tabak beleggen.
  4. De fondsen zijn in het algemeen niet transparant over waar zij pensioengeld van medewerkers in de zorg in beleggen
  5. Geen van de bovengenoemde pensioenfondsen hebben eerder vóór klimaatresoluties gestemd van het initiatief Follow This die op aandeelhoudersvergaderingen worden ingediend om bedrijven zich te laten houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Op 18 mei 2021 is de vergadering van aandeelhouders van Shell, waar opnieuw zo’n klimaatresolutie in stemming wordt gebracht: https://follow-this.org/follow-this-climate-targets-resolutions-in-2021/. Herkansing voor al onze pensioenfondsen, wij roepen jullie op om vóór te stemmen!

 

Share Button