ASN Impact Investors gaat samenwerken met Achmea Investment Management

Partner

ASN Impact Investors stapt over naar Achmea Investment Management voor de uitvoering van het beleggingsbeleid voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds, het ASN Duurzaam Obligatiefonds en de ASN Duurzame Mixfondsen. Het beoogde moment voor de overstap is september 2021 Deze fondsen worden op dit moment nog beheerd door Actiam. ASN Impact Investors is Actiam erkentelijk voor de bijdrage die zij de afgelopen jaren geleverd heeft aan de groei en het succes.

Het besluit om over te stappen is genomen na een zorgvuldige en weloverwogen evaluatie conform het uitbestedingsbeleid. In het belang van haar klanten wil ASN Impact Investors te allen tijde optimaal ingericht zijn voor het invullen van de langetermijnstrategie en de impact ambities die daarin centraal staan.

ASN Impact Investors startte begin 2020 een selectietraject naar een alternatieve beheerder voor de bovengenoemde fondsen. In het selectietraject kwam Achmea Investment Management als best passende partner naar voren.

Net als bij de andere ASN beleggingsfondsen, zal Achmea Investment Management uitsluitend uitvoerder zijn van het beleggingsbeleid. De invulling van het beleggingsbeleid en de duurzame selectie van de beleggingsuniversums blijft ook in de nieuwe samenwerking de verantwoordelijkheid van ASN Impact Investors.

ASN Impact Investors grijpt dit moment ook aan om het beleggingsproces van de betrokken beleggingsfondsen verder te verfijnen in lijn met het doel om in 2030 met alle beleggingen en investeringen per saldo een positief effect te hebben op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.

Share Button