Investeer in de elektrische deelbakfietsen van BAQME

U kunt nu investeren in ‘BAQME | Elektrische deelbakfietsen’ tegen 6,7 % nettorente met een looptijd van 5 jaar. BAQME zet elektrische deelbakfietsen in om bij te dragen aan betere en leefbaardere steden, met meer vrije ruimte en minder luchtvervuiling. Om de toenemende vraag bij te kunnen benen, gaat BAQME haar vloot in Rotterdam en Den Haag verder uitbreiden. Daartoe wil de onderneming graag € 400.000 aan financiering ophalen bij de crowd.

BAQME zet elektrische deelbakfietsen in om bij te dragen aan betere en leefbaardere steden, met meer vrije ruimte en minder luchtvervuiling. Om de toenemende vraag bij te kunnen benen, gaat BAQME haar vloot in Rotterdam en Den Haag verder uitbreiden. Daartoe wil de onderneming graag € 400.000 aan financiering ophalen bij de crowd.

Details:

Financieringsvorm Lening € 400.000
Bruto rente 7,5 % (nettorente 6,7 % na aftrek beheervergoeding van 0,8%)
Looptijd 5 jaar
Achterstelling Geen achterstelling
Aflossing en rente Per jaar, aanvang 1 april 2022
Zekerheden – Eerste pandrecht op de nieuw aangekochte fietsen met de financiering van de crowd

– Eerste pandrecht op 50 % van de bestaande e-bakfietsen in Baqme B.V. (25 e-bakfietsen)

– Een persoonlijke borg van 20 % van de Hoofdsom (met een maximum van € 75.000) van de oprichter

Share Button