Draag bij aan de verduurzaming van thuisbezorging met investering in ConnectBike!

Investeer in ConnectBike tegen een nettorente van 6,2% en een looptijd van 3,5 jaar en draag bij aan de verduurzaming van thuisbezorging.

Vroeger werd de fiets vrijwel uitsluitend gebruikt door consumenten. Door de min of meer recente introductie van de elektrische versie (de e-bike) is echter een grote zakelijke markt ontstaan. De e-bike biedt immers een ideale oplossing voor de exploderende vraag naar fijnmazig transport, met name in stedelijke gebieden waar congestie, luchtvervuiling en lawaai het leefmilieu in de stad steeds meer aantasten.

De vraag naar thuisbezorging groeit structureel, met name door het steeds groter wordende aandeel van e-commerce op vrijwel elk gebied in retail en de voor e-commerce benodigde thuisbezorging. Lokale overheden en gemeenten doen steeds meer om het zakelijke transport in de steden terug te dringen vanwege alle, hierboven genoemde negatieve effecten. De e-bike is schoon, stil en relatief veilig, en daarom een aantrekkelijk alternatief voor de vervuilende, lawaaiige en relatief grote auto, bestelbus of scooter. De e-bike is ook nog eens snel en goedkoop en daarom een erg aantrekkelijk alternatief vervoersmiddel voor zakelijke gebruikers.

ConnectBike is opgezet als een duurzame onderneming om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomgeving en de kwaliteit van leven in onze steden. Zij doet dit door het leveren van een “micro-mobility” oplossing aan een heel specifiek segment in de zakelijke markt (home delivery), waar de behoefte aan een totaaloplossing (Mobility as a Service) heel groot is.

Voor de aanschaf van nieuwe e-bikes, die vervolgens middels een 3-jarige leaseovereenkomst worden uitgezet bij met name grote internationaal opererende zakelijke gebruikers, actief in de food- en home-delivery, is een financiering nodig van €5 miljoen. We beogen dit te realiseren in twee tranches van elk €1,25 miljoen via Oneplanetcrowd. Direct na een tranche van Oneplanetcrowd financiert het Participatiefonds voor Duurzame Energie Noord-Holland (PDENH) hetzelfde bedrag wat is opgehaald middels de crowdfinanciering.

Investeer in ConnectBike tegen een nettorente van 6,2% en een looptijd van 3,5 jaar en draag bij aan de verduurzaming van thuisbezorging.

Financieringsvorm Lening €  1.250.000

Er wordt in totaal €5 miljoen opgehaald. Ondernemer beoogt dit te doen in twee tranches van elk € 1,25 miljoen via Oneplanetcrowd (OPC). Direct na een tranche van OPC financiert het Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland (PDENH) hetzelfde bedrag wat is opgehaald middels de crowdfunding. De zekerheden worden 50/50 gedeeld.

Bruto rente 7% (netto rente 6,2% na inhouding beheerkosten)
Looptijd 3,5 jaar
Rente en aflossing Per kwartaal. Rentebetaling voor het eerst op 3 oktober 2022, aflossing voor het eerst op 3 april 2023
Achterstelling Geen achterstelling aan andere financiers. Aandeelhoudersleningen worden achtergesteld op de OPC-lening.
Zekerheden Eerste gedeeld pandrecht samen met PDENH:
– op alle e-bikes en accu’s;
– op alle vorderingen vanuit verzekeringen;
– op een geblokkeerde rekening van € 100.000 per tranche.Tweede gedeeld pandrecht samen met PDENH:
– op alle roerende zaken;
– op alle vorderingen;
– op alle inkomsten uit de leasecontracten;
– op de aandelen van de onderneming.
Borgstelling Garantie vanuit moedermaatschappij: ConnectBike Holding BV en E-bike2Work B.V.
Share Button