Rijk trekt 150 miljoen uit voor aanpak stookkosten ‘arme’ huishoudens

De stijgende gasprijzen geven veel Nederlanders hoofdpijn, maar nergens zo veel als bij huishouden met lagere inkomens en slecht geïsoleerde woningen. Een substantiële verhoging van de vaste lasten is voor deze huishoudens een levensgroot probleem. Daarom heeft het kabinet al aangekondigd de belastingen op energie tijdelijk te verlagen. Om voor een meer structurele oplossing te zorgen, stelt het Rijk nu ook 150 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om zogenaamde ‘energiearmoede’ aan te pakken.

Besparingsmogelijkheden beperkt

Voor gezinnen met een laag inkomen betekent een hogere energierekening dat er op andere zaken bespaard zou moeten worden. Wat betreft andere vaste lasten zijn de mogelijkheden beperkt. Men kan online goedkopere abonnementen voor internet en tv vergelijken om voor een structurele besparing te zorgen, proberen minder (warm) water te gebruiken of bepaalde abonnementen de deur uit doen. Of het opweegt tegen de fors hogere energiekosten is echter nog maar de vraag. Om financiële problemen zo veel mogelijk te komen, wil het Rijk daarom een duit in het zakje doen om energiebesparing te faciliteren voor deze doelgroep.

“Direct stappen zetten in huis om energie te besparen”

Omdat de winst voor het behalen van een structurele besparing om de vaste lasten in veel gevallen zitten in het verduurzamen van de woning, trekt het Rijk nu 150 miljoen euro uit voor gemeenten om hen in staat te stellen om de verduurzaming van de wonen voor gezinnen met een laag inkomen te faciliteren. Dit kan besteed worden aan advies voor het besparen van energie of het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Op deze manier kunnen bewoners aan de slag met het structureel verlagen van hun stookkosten. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) benadrukt dat het geld bedoeld is voor inwoners met een laag inkomen. “Met dit plan kunnen gemeenten hulp bieden aan die huishoudens die extra hard getroffen worden door de hoge energieprijzen”, zegt de minister. “Hiermee kunnen zij direct stappen zetten om in hun huis energie te besparen en daarmee hun energierekening te verlagen.”

Gemeenten vullen uitvoering zelf in

Gemeenten mogen zelf invullen op welke manier ze het geld inzetten om de gestelde doelen te behalen. Dat gebeurt ook in overleg met woningcorporaties, omdat veel mensen met een laag inkomen wonen in slecht geïsoleerde sociale huurwoningen. Een mogelijkheid is het uitgeven van vouchers waarmee inwoners energiebesparende producten kunnen kopen. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om het uitdelen van energieboxen met zaken als tochtstrippen, radiatorfolie en ledlampen. Ook kan men het geld inzetten om energieteams langs huishoudens te laten gaan voor het geven van energieadvies.

Stap op weg naar fundamentele aanpak

Het huidige pakket voor energiebesparende maatregelen is een stap op weg naar een meer fundamentele aanpak voor het verduurzamen van woningen in Nederland. Via het nationaal isolatieprogramma komt in de nabije toekomst een offensief voor grootschalige isolatie van vloeren, daken en gevels. Voor dit programma is op Prinsjesdag aangekondigd dat er een bedrag van 514 miljoen gereserveerd is. Daarnaast wordt 288 miljoen euro uitgetrokken om mensen te stimuleren voor een hybride warmtepomp te kiezen, om zo het aardgasverbruik terug te dringen. De precieze inhoud van het nationale isolatieprogramma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Desondanks geeft het kabinet aan dat de komende tijd de energieprijzen voor alle huishoudens gaan stijgen. Vooral gezinnen met een laag inkomen zullen dus wel degelijk ook op zoek moeten naar andere manieren om kosten te besparen.

Share Button