De steeds moeilijk wordende opgave voor duurzame beleggers

Duurzame beleggers krijgen steeds meer fondsen tot hun beschikking nu de laatste jaren het aantal nieuwe fondsen in toenemende mate groeit. Dat is aan de ene kant een zegen, maar aan de andere kant maakt het de speurtocht naar een geschikt fonds ook niet makkelijker. De belegger moet steeds meer huiswerk doen om fondsen te vinden die duurzaam beleggen én een aantrekkelijk rendement bieden. Morningstar kan helpen bij die speurtocht.

Duurzame beleggers hebben in fondsenland steeds meer te kiezen. Alleen al in 2018 werden er 290 nieuwe beleggingsfondsen en ETF’s geïntroduceerd. Daarmee was het afgelopen jaar een recordjaar. Een trend, want de laatste jaren laat het aantal productlanceringen een stijging zien. Zo werden er in 2017 nog nieuwe 240 fondsen op de markt gebracht en in het jaar daarvoor 156.

Groeiend aanbod

Waar tot voor kort de focus met name op aandelenfondsen lag, krijgen duurzame beleggers ook binnen andere beleggingscategorieën een steeds grotere waaier aan mogelijkheden aangeboden. Naast 147 aandelenfondsen werden in 2018 ook 43 obligatiefondsen en 75 mixfondsen gelanceerd.

Het groeiende aanbod is aan de ene kant een zegen, omdat valt te redeneren dat er op die manier voor ieder wat wils is. Aan de andere kant wordt de spreekwoordelijke hooiberg ook steeds groter en wordt het dus moeilijker om die ene speld te vinden. Bovendien is het al moeilijk genoeg om vanuit een financieel perspectief een kwalitatief hoogstaand beleggingsfonds te vinden.

Duurzame criteria
De fondsanalisten van Morningstar maken een dergelijke analyse op basis van hun raamwerk met de vijf P’s, oftewel zij beoordelen People, Process, Parent, Performance en Price. Hun analyse mondt uiteindelijk uit in een Morningstar Analyst Rating van Negative, Neutral, Bronze, Silver of Gold. Uit ervaring blijkt dat het aantal fondsen met een positieve rating dun gezaaid is.

Voor de duurzame belegger komt daar de toevoeging van duurzaamheidscriteria nog bij. Zo zal een duurzame belegger bijvoorbeeld wensen dat de portefeuille goed scoort op een duurzaamheidsrating, wat vaak het geval is voor een best-in-class benadering. Andere beleggers zullen niet wensen te investeren in bepaalde industrieën, zoals de olie en gas en tabak.

Weer andere beleggers wensen wellicht enkel in bedrijven te beleggen die een positieve impact hebben, al dan niet afgemeten aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, oftewel SDG’s. Beleggers zullen zich vooraf goed moeten afvragen welke criteria zij belangrijk vinden.

Risico-rendementsprofiel
Daarna begint het moeilijke gedeelte van hun zoektocht, omdat niet altijd eenvoudig is te achterhalen of een bepaald fonds voldoet aan de door hen gestelde duurzaamheidsvereisten. Bovendien, en dat maakt het er opnieuw niet eenvoudiger op, kunnen de gestelde duurzaamheidscriteria van invloed zijn op het risico-rendementsprofiel van een fonds.

Bijvoorbeeld in het geval een fonds er voor kiest om niet te beleggen in aandelen uit de energiesector. Op die manier missen duurzame beleggers de boot op het moment dat energieaandelen (bijvoorbeeld door een stijgende olieprijs) goed presteren.

Een ander voorbeeld is het uitsluiten van tabak. Voor een regulier wereldwijd aandelenfonds is dat wellicht een gering deel van het mogelijke universum, maar voor een dividendfonds is dat een belangrijke vijver waar conventionele inkomstenbeleggers in vissen.

Steeds meer huiswerk
Door het toenemende aanbod hebben duurzame beleggers meer keuze. Echter, duurzaamheidscriteria breiden het huiswerk dat een belegger moet doen om een geschikt fonds te vinden uit en dat werk moet op steeds meer fondsen worden verricht.

Om beleggers te helpen bij het vinden van fondsen die zowel vanuit duurzaamheid als vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk zijn, zijn de fondsanalisten van Morningstar recent begonnen met het zoeken naar kandidaten om te gaan volgen. Daarbij dienen ze de potentie te hebben om in aanmerking te komen voor een positieve Morningstar Analyst Rating en bovendien goed te presteren op basis van duurzaamheid, dus bijvoorbeeld bij voorkeur vier of vijf Globes op de Morningstar Sustainability Rating te hebben. In de komende maanden leest u in deze column meer over de resultaten van die speurtocht.

Ronald van Genderen, Manager Research Analyst bij Morningstar

Share Button