Een vijfde van de beursgenoteerde bedrijven heeft een positieve impact

Uit nieuw onderzoek1 van NN Investment Partners (NN IP) blijkt dat een verrassend groot aantal beursgenoteerde bedrijven een positieve impact heeft volgens de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. Van de wereldwijd 15.000 onderzochte bedrijven voldoen bijna 3.000 (19%) aan de criteria voor ‘een positieve impact’. Daarnaast blijkt dat binnen het universum van bedrijven met een positieve impact meer dan 60% toegang tot zorgoplossingen biedt (45%) of bijdraagt aan de transitie naar een CO2-arme energievoorziening en circulaire economie (18%). Per saldo komt de verdeling van bedrijven met een positieve, neutrale en negatieve impact uit op ongeveer 20-60-20. Het onderzoek laat ook zien hoe belangrijk fundamentele analyse is voor duurzaam beleggen. Veel bedrijven kunnen namelijk een volgende stap zetten naar een duurzamer bedrijfsmodel, omdat hun producten geleidelijk verbeteren of minder schadelijk zijn dan die van concurrenten.

Vaak wordt gedacht dat bedrijven die streven naar een positieve impact op de maatschappij of het milieu minder financieel rendement opleveren. De analyse van NN IP laat echter zien dat deze bedrijven het juist beter doen dan het universum van beursgenoteerde ondernemingen als geheel. Ze groeien sneller, genereren kwalitatief betere rendementen en hebben lagere kapitaalkosten. Bedrijven met een positieve impact behalen een omzetgroei van gemiddeld 12% over vijf jaar, tegenover 7% voor bedrijven met een neutrale/negatieve impact. Over een periode van vijf jaar bedragen de kapitaalkosten gemiddeld 5%, tegenover 6% voor bedrijven zonder positieve impact.

In eerste instantie lijkt uit het onderzoek te komen dat bedrijven met een positieve impact op de korte termijn een underperformance behalen. Het rendement op hun vermogen (CFROI) is slechts 2,7% hoger dan de kapitaalkosten, versus 2,9% voor bedrijven met een neutrale of negatieve impact. Als we bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan USD 1 miljard buiten beschouwing laten, dan ligt de CFROI van impactbedrijven echter 7,3% hoger dan de kapitaalkosten, tegenover 4,9% voor niet-impactaandelen.

Willem Schramade, Senior Portfolio Manager bij NN Investment Partners, licht toe: “De uitkomsten bevestigen onze visie, namelijk dat financiële en maatschappelijke rendementen hand in hand kunnen gaan. Ons onderzoek maakt korte metten met de mythe dat impactbeleggen geld kost of tot slechtere risico-rendementsprofielen leidt. Het is ook niet zo vreemd dat bedrijven met een positieve impact sneller groeien. Ze zijn doorgaans innovatiever en profiteren van gunstige SDG-effecten, en ze zijn meestal niet betrokken bij afzwakkende industrieën. Dit alles maakt bedrijven ook veerkrachtiger en minder cyclisch en dat verklaart de lagere kapitaalkosten voor bedrijven met een positieve impact.”

“De factor omvang is ook het vermelden waard. Voordat we aan onze analyse begonnen, dachten we dat er meer smallcaps dan largecaps met een netto positieve impact zouden zijn. Kleine bedrijven zijn immers vaker gericht op innovatie, terwijl grotere bedrijven vaker wat zijn vastgeroest in de oude economie met negatieve neveneffecten, zoals luchtvaartmaatschappijen, oliegiganten en tabaksbedrijven. In werkelijkheid vonden we slechts een licht negatieve relatie tussen positieve impact en omvang.”

De belangstelling van beleggers voor beursgenoteerde impactaandelen heeft in januari 2016, toen de SDG’s van de VN van kracht werden, een enorme impuls gekregen. Deze SDG’s zijn bedoeld om de handen ineen te slaan om de armoede te beëindigen, ongelijkheid te bestrijden en klimaatverandering aan te pakken. In hetzelfde jaar introduceerde NN IP als een van de eerste vermogensbeheerders een fonds dat expliciet streeft naar een positieve impact volgens de SDG’s via beleggingen in beursgenoteerde aandelen.

Willem Schramade vervolgt: “Impactbeleggen is relatief nieuw. Er zijn nog niet zoveel gegevens beschikbaar en er is maar weinig empirisch bewijs. Veel beleggers zijn nog relatief onbekend met dit type strategie en velen zien het als een risico, omdat ze denken dat de positieve impact ten koste gaat van alfa en financieel rendement. Maar dit blijkt niet uit onze bevindingen en resultaten in de database. Sterker nog: die tonen aan dat maatschappelijke en financiële rendementen elkaar niet uitsluiten. Nu steeds meer bedrijven over impact rapporteren, komen er meer en betere gegevens beschikbaar. Dit maakt het gemakkelijker om de impact concreet te maken, zodat de SDG’s beter belegbaar zijn en dus sneller kunnen worden behaald.”

Bron: gebaseerd op de analyse van 15.000 bedrijven in de CS Holt-database van beursgenoteerde aandelen. Bijna 3.000 aandelen voldoen aan positieve impactcriteria.

Share Button