Duurzaam of Impact Beleggen?

In de Top 10-meest-gelezen-duurzaam-financieel-nieuws in 2016 staan duurzaam beleggen en impact investing onderwerpen door elkaar. Bij geïnteresseerden zorgen de overeenkomsten en verschillen nogal eens voor verwarring. En bij de imposante groeicijfers worden duurzaam en impact vaak door en naast elkaar gebruikt.

Het simpelste onderscheid is doing less harm = duurzaam en doing good = impact. Ofwel duurzaam gaat over de bedrijfsvoering en impact over de kernactiviteiten. Let wel: beiden zijn beter voor mens en milieu. Denk bij duurzaam aan energie-, water- en grondstoffenbesparing en safety & health op de werkplek en bij impact aan klassiekers als microkrediet en hernieuwbare energie. Impact focust ook breder op basisbehoeften zoals voeding, zorg,  huisvesting etc. en omarmt de nieuwe Sustainable Development Goals van de VN voor 2030. Daarin spelen private financiering en bedrijven een cruciale rol. Hiervoor bouwde MSCI een Global Impact index van multinationals die >70% van hun inkomsten uit activiteiten halen die bijdragen aan deze doelen. Blackrock biedt de ETF aan.

 

Impact checklist

Begin 2016 schreef Brian Trelstad van Bridges Ventures USA in de Harvard Business Review over The 5 P’s of Impact: Place, Planet, Product, Process & Paradigm. Plaats verwijst naar underserved communities en dat kan in opkomende en ontwikkelde markten zijn. Bijvoorbeeld werk & inkomen zijn overal primaire levensbehoeften. Product slaat op de kernactiviteiten en Planet & Process verwijzen naar de bedrijfsvoering. Met Paradigm wordt bedoeld dat iets disruptive change zal veroorzaken, de wereld zal veranderen. Denk aan (personal) computers, het internet, connectivity, circularity etc. Groeimarkten waar mooie rendementen te behalen zijn voor mensen die hoger risico willen accepteren.

Idealiter scoort een Impact Investment alle 5 P’s: Place, Planet, Product, Process & Paradigm

In de praktijk is dat flink zoeken, zeker niet voor kleine beleggers. Neem nu groene obligaties die een stormachtige groei doormaken (+100% in 2016 met 80+ miljard US$ emissies). Er zijn online lijsten en aparte listings, maar ze zijn exclusief met 100.000US$ of Euro nominaal. Ook Sustainability, Development en Social Impact Bonds zijn nog ontoegankelijk, omdat ze nog in ontwikkeling, te duur en/of private equity zijn. Maar wel populair!

Duurzaam Beleggen heeft het Tipping Point bereikt

Voor grote en kleine beleggers is duurzaam beleggen veel eenvoudiger geworden: het aanbod is flink gegroeid en de transparantie is enorm verbeterd sinds rating bureau’s als Morningstar met wereldbolletjes hun oordeel over de duurzaamheid van fondsen en ETF’s in een oogopslag zichtbaar maken. Particulieren zijn in 2016 dan ook enthousiast in duurzame beleggingen gestapt, de VBDO noteerde een stijging in omvang van duurzaam beleggen in Nederland van 35% naar bijna 16 miljard Euro

Impact Investing heeft Fintech initiatieven nodig

Impact Investing blijft ook dit jaar een uitdaging. Het is een zoektocht naar de meest duurzame bedrijven die actief zijn in basisbehoeften zoals voedsel, water & hygiëne, gezondheidszorg, onderwijs en hernieuwbare energie en innovatieve impact versnellers.

In 2017 ga ik fintech & robo advisors in de gaten houden die de zoektocht naar impact investments vergemakkelijken. Er zijn duurzame bedrijven en benchmarks genoeg die data leveren waarmee positief gescreend kan worden. Dankzij onze laagdrempelige brokers zijn beleggingskosten minimaal, waardoor een impact investment portfolio voor iedereen binnen handbereik is. Nu nog wat impact investing versnellers en ook deze markt bereikt het tipping point.

Drs Alcanne Houtzaager MA focust op public equity impact investing en ontwikkelt Tools & Thoughpieces voor professionele en particuliere beleggers. Hiervoor volgt ze de ontwikkelingen in deze razendsnel groeiende sector met brede horizon: groeicijfers, sector & regio rapportages, agendering, wetenschappelijk onderzoek, uitzonderlijke investeerders etc.

Share Button