Gevolgen plannen vermogensrendementsheffing voor impactbeleggen

Staatssecretaris Snel kwam begin september met een voorstel voor het aanpassen van de vermogensrendementsheffing. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aandelen en obligaties. Ook impactbeleggen, zoals u dat doet in het Oikocredit Nederland Fonds, is geen aparte categorie.

Het uitgangspunt van het voorstel is nog steeds een fictief rendement op al deze beleggingen, niet de reële opbrengst. Op de voorstellen kwam dan ook meteen al kritiek: een fictief rendement van 5,33% voor beleggen is hoog. Menig beleggingsfonds haalt dit rendement bij lange na niet. Ook tussen het rendement op aandelenfondsen bestaan nogal grote verschillen. Hoe meer risico een belegger wil nemen, hoe meer het (in theorie) kan opleveren.

Gevolgen

De gevolgen voor u als belegger – mochten deze maatregelen doorgaan – zijn moeilijk generiek te beantwoorden. Het is immers afhankelijk van uw belegde geld in het Oikocredit Nederland Fonds, uw overige beleggingen, de belastingschijf waarin u valt, enzovoort. En zoals gezegd: een en ander speelt pas – als het doorgaat – vanaf 2022. Als u een inschatting wilt maken wat dit betekent voor uw netto rendement, na aftrek van belastingen, van uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds, dan kunt u het beste uw belastingadviseur raadplegen.

Impact beleggen

De nieuwe belastingplannen houden bovendien geen rekening met impactbeleggen, zoals u dat doet in het Oikocredit Nederland Fonds. Wij streven daarbij bewust niet naar het hoogste financiële rendement, omdat het draait om impact first: het sociále rendement. Investeringen in microkrediet, landbouw en duurzame energie dragen bij aan de economie en leefomstandigheden van mensen in landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Microkredietklanten, kleinschalige boeren en mensen die verstoken zijn van elektriciteit – simpelweg omdat ze in een te afgelegen gebied wonen – zijn erbij gebaat dat meer beleggers die focus op impact hebben, en genoegen nemen met een bescheiden financieel rendement.

Oproep

Beleggers die bewust kiezen voor impact first, de kosten daarvan en de bescheiden opbrengst op hun investering, zouden juist beloond moeten worden voor hun keuze. Wij roepen daarom de overheid op om in het stelsel voor vermogensrendementsheffing een uitzondering te maken voor impactbeleggingsfondsen. Belast voor die categorie het reële rendement, niet het fictieve rendement. Of, nog beter, beloon de impactbelegger die primair gaat voor een rendement dat de wereld een stukje de goede kant op duwt!

Eric Holterhues, Directeur Oikocredit Nederland

Share Button