Impact beleggen komt in vele vormen

Duurzaam beleggen gaat decennia terug in de tijd. Het begon ermee dat institutionele beleggers slechts enkele uitsluitingen toepasten. Inmiddels valt onder het begrip duurzaam een waaier van verschillende benaderingen. Nieuwste loot aan de stam is impact beleggen. Dat kan op verschillende manieren, waaronder in beursgenoteerde aandelen. Beleggers dienen zich terdege te beseffen dat de diverse impact aandelenfondsen hele verschillende blootstellingen aan de wereldwijde aandelenmarkt bieden.

Duurzaamheid is inmiddels niet meer weg te denken uit de beleggingswereld. Enkele decennia geleden was duurzaam beleggen nog slechts beperkt tot het toepassen van enkele uitsluitingen door institutionele beleggers. Door de tijd heen heeft duurzaam beleggen een enorme ontwikkeling doorgemaakt, zowel qua type en aantal beleggers, als ook zeer zeker in het aantal verschillende benaderingen. Zo kennen we inmiddels verschillende gradaties van duurzaamheidsbenadering: uitsluitingen, negatieve screening, positieve selectie en ESG integratie.

De jongste loot aan de stam, maar daarmee niet minder onbekend, is impact beleggen. Een nogal generiek begrip, want het staat voor beleggen waarbij naast financieel rendement ook een positieve bijdrage aan de maatschappij of het milieu wordt beoogd. En juist dat laatste kan op vele verschillende manieren ingevuld worden, waardoor de ene belegger iets anders verstaat onder impact beleggen dan de andere.

Breed palet

Zo kan impact beleggen gaan over het beleggen in microkredieten, maar bijvoorbeeld ook over het investeren in green bonds. Of in beursgenoteerde aandelen. Dat is een gebied waarvan veel fondshuizen de populariteit hebben onderkend, want de afgelopen jaren zijn veel van zulke aandelenfondsen geïntroduceerd.

Dergelijke strategieën hebben met elkaar gemeen dat zij beleggen in bedrijven die bijdragen aan de UN Sustainable Development Goals. Deze 17 doelstellingen werden werden in 2015 opgesteld en dienen in 2030 te worden behaald. Ze omvatten doelen op het gebied van bijvoorbeeld armoede, onderwijs en klimaat.

Doelstellingen

Over het algemeen beogen de impact aandelenfondsen niet om aan alle SDG’s bij te dragen, maar hebben de fondshuizen enkele doelstellingen geselecteerd, of thema’s gedefinieerd die gelinkt zijn aan enkele SDG’s. Beleggers dienen zich daar op voorhand van bewust te zijn bij de selectie van een impact aandelenfonds.

Echter, ook de uiteindelijke uitwerking op de portefeuille van de impact benadering dient zorgvuldig te worden afgewogen, want de beschikbare impact aandelenfondsen kennen een behoorlijk uiteenlopende blootstelling aan de wereldwijde aandelenmarkt. We illustreren dit aan de hand van een drietal fondsen, te weten NN (L) Global Equity Impact Opportunities, UBS (Lux) ES Global Impact en Wellington Global Impact.

(klik op tabel voor vergroting)

Het eerste verschil tussen deze drie fondsen vinden we al bij de Morningstar categorie waarin de fondsen zijn ingedeeld. Zo behoren de fondsen van NN en UBS tot een large-cap categorie, terwijl het Wellington fonds in een zogenaamde flex-cap categorie is ingedeeld, hetgeen betekent dat er meer in in kleinere ondernemingen wordt belegd. Dit is ook duidelijk zichtbaar in de gemiddelde marktkapitalisatie van de bedrijven in portefeuille. Voor de fondsen van NN en UBS ligt deze op 14, respectievelijk 16 miljard euro, terwijl Wellington met een gemiddelde marktkapitalisatie van 5 miljard euro in aanmerkelijk kleinere bedrijven belegt.

Stijlverschil

Ook qua stijl is er een duidelijk verschil. De fondsen van NN en Wellington houden er een duidelijk groeikarakter op na, terwijl de portefeuille van UBS veel meer een combinatie is van waarde- en groeiaandelen, wat uiteindelijk uitmondt in een gemengd karakter.

Verder blijkt dat de drie fondsen een voorkeur hebben voor bedrijven uit verschillende sectoren. Zo hebben NN en UBS een aanzienlijke weging in de sector grondstoffen, terwijl Wellington daar niet is belegd. Het laatstgenoemde fonds belegt ook aanzienlijk minder in de sector financiële services. Terwijl de beheerders weer veel minder fiducie hebben in bedrijven uit de technologie sector. Tot slot vallen de verschillen in de weging voor de sector gezondheidszorg op.

Impact beleggen kan dus op verschillende manieren, waaronder via impact aandelenfondsen. Echter, beleggers dienen zich terdege te beseffen dat impact aandelenfondsen hele verschillende blootstellingen aan de wereldwijde aandelenmarkt bieden.

Ronald van Genderen, fondsanalist bij Morningstar Benelux

Share Button