Oikocredits evenwicht tussen kosten, rendement en impact

Hoe verhouden het rendement en de kosten van het Oikocredit Nederland Fonds zich tot elkaar? En tot Oikocredits impact in de wereld? In deze blog zetten we op een rij wat daarbij komt kijken.

Waarom een beheervergoeding?

Om in Oikocredits impactinvesteringen te kunnen beleggen, is in 2002 het Oikocredit Nederland Fonds opgericht. Een open-end beleggingsfonds dat 97-99% van het geld investeert in Oikocredit International. Een fondsstructuur is een herkenbare structuur en hoog gereguleerd. Daar hebben we voor gekozen omdat we zorgvuldig willen omgaan met het geld dat beleggers ons hebben toevertrouwd. Dit betekent echter ook dat dit kosten met zich meebrengt. Die worden betaald uit de beheervergoeding voor het fonds. Dat gaat om kosten voor:

  • Administratie, zoals vastleggen en beheer van gegevens, verwerken van geldstromen, de benodigde correspondentie, monitoring en periodieke verslaglegging. De beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds huurt hiervoor de medewerkers van de vereniging Oikocredit Nederland in en betaalt daar dus ook kosten voor.
  • Het Oikocredit Nederland Fonds is een zogeheten Alternative Investment Fund. Dat betekent dat er kosten zijn voor de bewaarder, de externe compliance officer, et cetera.
  • Daarnaast vallen kosten voor marketing standaard binnen de kosten van een beleggingsfonds. Meer beleggers vergroot de stabiliteit van het fonds. Ook voor de beleggers die al meedoen is het dus goed dat we groeien in aantal deelnemers. En zeker met het oog op onze sociale missie willen we als Oikocredit graag nog veel meer beleggers aantrekken. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer impact we kunnen hebben in de wereld.

Het Oikocredit Nederland Fonds is met 130 miljoen euro een relatief klein fonds. Een aanbieder die meerdere beleggingsfondsen managet, zoals een bank, kan kosten spreiden. Omdat onze belegging het enige product is dat we aanbieden, zijn de kosten ook toe te wijzen aan dit ene product.

De beheervergoeding dekt niet alle kosten
Relatief gezien is 0,45% beheerkosten geen hoog percentage. We hebben als Oikocredit Nederland Fonds zelfs veel meer inkomsten nodig, want de beheervergoeding die beleggers betalen dekt de kosten van het fonds niet geheel. De overige kosten worden niet betaald door de belegger. De kosten voor de promotie van Oikocredit komen zelfs voor een groot deel voor rekening van de vereniging Oikocredit Nederland. De vereniging ontvangt zijn geld van bijna 7.000 aangesloten leden.

Verlagen van de beheerkosten?
Het Oikocredit Nederland Fonds streeft naar een stabiel, niet volatiel, rendement. Omdat de beheerkosten standaardkosten zijn, hebben we altijd 0,45% in rekening gebracht. Ook toen de afgelopen twee jaar een rendement van 1% uitgekeerd werd, in vergelijking met 2% in de jaren ervoor. Maar we kijken kritisch naar de ontwikkeling van de kostenstructuur. We willen niet alles op de belegger verhalen. Zeker niet als het dividend van Oikocredit International nog lager zou worden dan 1%. Wel willen we blijven focussen op de impact die Oikocredit heeft met de investeringen van het geld van onze beleggers. Daarin doen we geen concessies.

De afgelopen twee jaar heeft Oikocredit International een dividend van 1% uitgekeerd aan het Oikocredit Nederland Fonds. Voor een belegging die volledig gericht is op sociale impact, opererend in een markt waarin de rentes laag zijn, is dit nog steeds een mooie opbrengst. Het dividend word elk jaar tijdens de jaarvergadering van de coöperatie Oikocredit International vastgesteld. Het zijn dus de inkomsten en de kosten die Oikocredit International heeft die hiervoor bepalend zijn. Alle leden kijken samen kritisch naar de kosten van de organisatie. Momenteel wordt daarom hard gewerkt aan het herstructureren van de organisatie.

Impact voorop
De coöperatie Oikocredit International zit anders in elkaar dan de meeste aanbieders van duurzame fondsen. Impact staat voorop. Winstmaximalisatie is geen doel. Oikocredit kiest ervoor om veel partners te bedienen, in veel landen, met kleinere bedragen. Om dit goed te doen, hebben we een kantorennetwerk in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Met lokale medewerkers zitten we dicht op onze partners. Maar zo’n structuur brengt wel meer kosten met zich mee. Net als een brede spreiding over landen met alle lokale kosten voor wet- en regelgeving. Dat heeft effect op de hoogte van het dividend. Toch willen we dáár actief zijn waar de vraag het hoogst is en de kans op impact het grootst. Want sociale impact maken, dat is de reden van ons bestaan.

Margreeth Fros, Manager Communications and Marketing Oikocredit

Share Button