Pensioen in een leefbare wereld

We willen het liefst leven in een wereld die ertoe doet. Een wereld die toekomstbestendig is en waar toekomstige generaties ook in vrede en goede gezondheid op een prettige manier kunnen leven. De Nederlandse pensioenfondsen hebben veel belegd vermogen en dus invloed. De vraag is waar pensioenfondsen in moeten beleggen en waarin juist niet. Een terechte vraag is dan: “Wat heb ik aan een goed pensioen in een wereld die ten onder gaat aan klimaatrampen?”

Bovenstroom en de onderstroom

Pensioenfondsen tekenden ervoor om zich te houden aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Daarnaast draagt de pensioensector bij aan de 17 duurzame ontwikkeldoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn bepaald. De pensioenfondsbesturen sturen o.a. op duurzame keuzes bij het beleggen van de pensioengelden. Als we dit de bovenstroom noemen, zien we dat er ook een onderstroom is. Een onderstroom van deelnemers die vinden dat het allemaal niet snel en goed genoeg gaat. Zij spreken bestuurders er steeds vaker op aan als er nog actief belegd wordt in bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, wapenindustrie, bedrijven met slechte arbeidsomstandigheden enz. Deze onderstroom wordt steeds dominanter. En terecht als we kijken naar het tempo waarin de klimaatveranderingen plaatsvinden. Maar het gaat niet snel genoeg! De kunst is dat de bovenstroom de onderstroom volledig meeneemt. En dat kan alleen door grotere slagkracht en concretere, minder zachte doelen waarin de mening van de onderstroom is geïntegreerd.

Snel scoren lost het niet op

De pensioenmarkt timmert stevig aan de weg om eerste te worden in de benchmark op het gebied van duurzaam beleggen en verantwoord ondernemen. Er zijn inmiddels diverse ratings die worden toegekend. Denk bijvoorbeeld aan VBDO, Eerlijke Pensioenlabel, Pensioenklimaatlabel van Fossielvrij NL en aan de Eerlijke Verzekeringswijzer. Dit daagt partijen uit zo hoog mogelijk uit te komen bij de scores die worden toegekend. Nog belangrijker dan hoge scores op korte termijn, is de realisatie van de juiste doelen op de langere termijn. Dat kan door die doelen concreet en tastbaar te maken met heldere rapporten over de voortgang. Belangrijk daarbij is dat duurzaam beleggen en verantwoord ondernemen onderdeel zijn van de cultuur en het DNA van het pensioenfonds of de verzekeraar en duidelijk is voor de vermogensbeheerder. Anders wordt het een instrument om te pleasen. En dat is niet wat we voor ogen hebben. Het gaat erom dat de wereld daadwerkelijk verduurzaamt. Als het in de cultuur en de genen zit, creëert het binding met fonds en verzekeraar. Mensen zijn er dan van overtuigd dat het pensioenfonds of de verzekeraar op de lange termijn voor een betere en leefbaardere wereld staat. Ze zijn dan ook bereid mee te denken om sprongen voorwaarts te maken.

Laat je horen

Ga het gesprek aan met je pensioenfonds of verzekeraar. Laat je horen als je van mening bent dat bepaalde bedrijven of landen waarin je pensioenfonds of verzekeraar belegt niet bijdragen aan een toekomstbestendige wereld. En de sector moet meer de dialoog opzoeken door te vragen en te informeren wat belangrijk is voor een duurzamer pensioen!

Berry van Sonsbeek, product markt manager Zwitserleven en bestuurslid KPS 

Dit artikel is eerder verschenen in PBM (Pensioen Bestuur & Management)

Share Button