San Lie (ASN Bank): “We moeten veranderen voor een duurzame toekomst”

In september 2019 trad San Lie aan als hoofd portfoliomanagement bij ASN Beleggingsfondsen. Daarmee werd hij verantwoordelijk voor het beheer van de fondsen. Hij heeft een lange staat van dienst in de beleggingswereld. Omdat hij graag verder wilde met duurzaam beleggen en impactbeleggen, koos hij voor ASN Beleggingsfondsen. San Lie beantwoordt vijf vragen over de huidige situatie op de financiële markten.

Hoe zie jij de huidige situatie op de financiële markten?

Voordat ik inga op de economie wil ik graag voorop stellen dat het coronavirus vooral een humane crisis veroorzaakt. Mensen verliezen dierbaren van wie ze vaak nauwelijks afscheid konden nemen. Daarnaast hebben de maatregelen om het virus in te dammen een enorme economische impact. Mensen verliezen hun baan. Of het bedrijf dat ze met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd gaat over de kop. Dat geldt voor het restaurant om de hoek net zozeer als voor een weverij van vrouwen in Cambodja. Veel bedrijven komen er waarschijnlijk wel weer bovenop, maar dat zal niet voor allemaal gelden.

De mensheid heeft in de geschiedenis vaker pandemieën en andere grote crises meegemaakt, maar niet vaak op zo’n grote, wereldwijde schaal. Bestudering van eerdere crises geeft dan ook weinig houvast. Maar mede op basis van het verleden ben ik niet verrast over de huidige, heftige koersbewegingen op de financiële markten. De geschiedenis leert ons dat beleggers niet van onzekerheid houden. Als de toekomst onzeker is, slaat in eerste instantie blinde paniek toe en verkopen beleggers massaal hun stukken. Ze proberen de ‘nieuwe werkelijkheid’ in te prijzen. Maar het is best lastig die werkelijkheid in de koersen te verwerken als er voortdurend nieuwe berichten komen, die vaak ook nog tegenstrijdig zijn of lijken. Daar komt bij dat hevige emotie beleggers niet vreemd is. Dat alles verklaart die grote koersschommelingen. Op een gegeven moment neemt echter de ratio het weer over en keert de rust terug. Ik ga ervan uit dat dat nu ook weer gebeurt.

Hoe reageren de fondsmanagers van de ASN Beleggingsfondsen op de crisis?

We zijn weliswaar lange termijn beleggers, maar toch zitten we altijd al dicht op de bal. Toen bleek hoe ernstig de situatie werd, hebben we met een ‘corona-lens’ alle individuele posities in onze fondsen geanalyseerd. Hoe crisisbestendig zijn ze? En welke maatregelen moeten we eventueel nemen? De antwoorden verschilden per fonds.

Voor de bedrijven in onze aandelenfondsen keken we naar: hoe sterk is hun balans en hoe lang kunnen ze een tijdelijke sluiting of sterke terugval in omzet aan? In het ASN Groenprojectenfonds zitten enkele projecten in de bouwfase; die loopt enkele maanden vertraging op. En voor het ASN-Novib Microkredietfonds hebben we de mogelijke impact ingeschat voor zowel de landen als de microfinancieringsinstellingen waarin het fonds belegt. Waar nodig hebben we aanpassingen in de portefeuilles gedaan.

Maar terwijl we de financiële impact analyseren, blijven we ook scherp letten op de duurzaamheidsprestaties van de bedrijven in onze portefeuilles. Zo hebben we in internationaal verband bedrijven opgeroepen om vooral hun kwetsbare werknemers zoveel mogelijk te beschermen. En met het Access to Medicine-platform waarvan we lid zijn, hebben we de farmaceutische industrie gewezen op haar verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk gezamenlijk vaccins te ontwikkelen. Last but not least hebben we onze steun uitgesproken voor de microfinancieringsinstellingen waarin we beleggen en hun eindklanten. Dat deden we via NpM, het Platform for Inclusive Finance, samen met de andere Nederlandse impactbeleggers die daar deel van uitmaken.

Gaan duurzame bedrijven anders om met de coronacrisis dan niet-duurzame bedrijven?

Over het algemeen hebben duurzame bedrijven meer aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Je zou er dus vanuit mogen gaan dat ze daar ook nu bovengemiddeld aandacht aan besteden. Maar the proof of the pudding is in the eating. We blijven de bedrijven hier de komende periode intensief op monitoren.Ik hoop dat deze crisis ook andere bedrijven aan het denken zet over hun focus. Nu zijn bedrijven vaak vooral gericht op kortetermijnwinsten voor de aandeelhouders. Wij pleiten voor een focus op de lange termijn, met aandacht voor ook andere stakeholders, zoals klanten, werknemers en de maatschappij.

Wat zijn je verwachtingen voor de middellange en lange termijn?

Dat we in een recessie terechtkomen, daar is iedereen het inmiddels wel over eens. De vraag is hoe diep en hoe lang die gaat duren. De recessie zal op veel mensen een grote impact hebben. Ik hoop dat we als samenleving de zwakkeren zoveel mogelijk kunnen beschermen en dat we de pijn met z’n allen een beetje verdelen. Maar we gaan hieruit komen, daarvan ben ik overtuigd. De geschiedenis laat zien dat de mensheid over voldoende wilskracht en creativiteit beschikt om elke crisis aan te kunnen. Eerlijk gezegd hoop ik dat dit een soort wake-upcall is. Dat we ons realiseren dat er zaken fundamenteel moeten veranderen. Of het nu gaat om het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen, intensieve veeteelt, ontbossing of uitbuiting van werknemers: we moeten veranderen voor een duurzame toekomst.

Ten slotte een persoonlijk vraag: wat merk jij in je werk van de coronacrisis?

Best veel, moet ik zeggen. Al snel werd duidelijk welke kant het opging: ons hele team zou vanuit huis gaan werken. We hebben toen meteen het crisismanagement opgetuigd en de lijnen strakker aangetrokken. Elke dag bespreken we hoe het gaat met onze eigen mensen, welke risico’s zich mogelijk voordoen bij onze uitbestedingspartners, hoe het staat met de systemen en onze portefeuilles. Het werken vanuit huis is mij persoonlijk alleszins meegevallen. De systemen werken perfect en meetings gaan gewoon door, zij het op een andere manier. Wat ik mis zijn de informele praatjes met collega’s bij het koffieapparaat. Dat proberen we deels op te vangen met online koffiemomentjes met collega’s. Een voordeel is dat ik mijn gezin wat vaker zie. En na het werk probeer ik tijdens een fietstocht of wandeling mijn hoofd even leeg te maken. Ik merk dat de lucht veel schoner is – een prettige bijkomstigheid van deze crisis – en dat ik meer dan ooit geniet van al het moois dat de natuur te bieden heeft, zoals een bijzondere wolk of een fraaie zonsondergang.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van ASN Bank

Share Button