Van Zuidas naar PlusPlus

FD Persoonlijk Magazine publiceerde onlangs een interview met PlusPlus directeur Peter Heijen. Over ambities, idealen en natuurlijk PlusPlus. Lees het hele interview, door Jeroen Bos.

Peter Heijen was als kind al een idealistisch jongetje, dat niet tegen onrecht in de wereld kon. Hij schreef eens een brief aan toenmalig premier Ruud Lubbers. Het onderwerp: kinderen die spinnen de poten uittrekken. Of de minister-president daar iets kon doen. Een beetje gek misschien dat dat idealistische kereltje twintig jaar later op de Amsterdamse Zuidas werkte, als bankier. Zijn taak: vermogende particulieren van beleggingsadvies voorzien.

‘Dat ging knagen’, vertelt Heijen. Al helemaal toen hij ruim tien jaar geleden ging backpacken door Bangladesh. Zijn tocht begon in de Indiase stad Calcutta. ‘Daar wonen gezinnen op straat, moeders met kinderen. Dat is vervelend en schrijnend. Maar in Zuid Azië wonen kinderen zonder hun ouders op straat. Als je dat ziet, breek je.’

Terug in Nederland begon Heijen als een soort aandelenanalist het armoedeprobleem te onderzoeken. Hij is een afgestudeerd econometrist en rekende dus ook uit hoe je oplossingen schaalbaar kunt maken. Zijn belangrijkste conclusies waren dat banencreatie het machtigste instrument is in de strijd tegen armoede. En dat je die banen moet creëren in het mkb. Maar, het mkb heeft in arme landen erg slechte toegang tot financiering.

Ananassap in Benin

‘Dus dacht ik, dan ga ik die mkb-ondernemers in ontwikkelingslanden maar crowdfunden’, vertelt Heijen, die inmiddels zijn baan als bankier had opgezegd. ‘Zo is een jaar of tien geleden Lendahand ontstaan. We bieden mensen de kans een bedrag te lenen aan ondernemers en zo bij te dragen aan een eerlijkere wereld en minder armoede.’

‘We lenen nu met Lendahand miljoenen per maand uit en maken dus echt verschil, maar de allerarmste mensen in rurale gebieden bereiken we minder goed’, vertelt Heijen. Daarom heeft hij met Solidaridad en ICCO en nieuw platform gecreëerd: PlusPlus. Anders dan Lendahand verstrekt PlusPlus renteloze leningen. En waar Lendahand inzet op armoedebestrijding wil PlusPlus werken aan voedselzekerheid in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Heijen noemt als voorbeeld een producent van ananassap in Benin, die met een lening van PlusPlus kan uitbreiden.

Heijen haalt veel voldoening uit zijn werk, al waren de eerste jaren niet makkelijk. En, het allerbelangrijkste: ‘Het voelt goed om niet mijn ogen te sluiten voor de problemen in de wereld, maar ermee aan de slag te gaan.’

Bron: PlusPlus

 

Share Button