Vanuit een bewust leven kiezen voor Bewust Vermogen

Hoe zou het zijn als je jouw vermogen in lijn zou kunnen brengen met jouw visie en waarden? Wat zou dat betekenen voor jezelf, je familie en de wereld? Hoe zou het zijn als je kan investeren in het herstel van de oceanen, het verbeteren van gezondheidzorg en een duurzaam voedselsysteem door je vermogen steeds bewuster in te zetten? Wat als jouw vermogen werkt voor meervoudig rendement, niet alleen financieel maar ook voor sociale en ecologische impact en persoonlijke groei?

Steeds meer mensen maken bewustere keuzes op het gebied van voeding, kleding, energie en transport en er is een duidelijke toename te constateren in het aanbod van duurzamere alternatieven. Dat je ook op het gebied van financiële dienstverlening bewust duurzaam kan kiezen wordt vaak vergeten. Onder aanvoering van duurzame banken zoals Triodos en ASN, en inmiddels ook bij veel traditionele grootbanken of via beleggingsinstellingen zoals Semmie, is het steeds makkelijker om te kiezen voor duurzame financiële- en vermogensoplossingen. “Inmiddels is het voor iedereen mogelijk om je geld duurzaam in te zetten. Iedereen kan ook op financieel vlak een verschil maken. Dit geldt niet alleen voor de vermogende particulier of als belegger op de beurs, ook met de keuze van je betaalrekening en spaarrekening kun je je geld bewust aan het werk zetten” aldus Tera Terpstra, co-founder van Wire Group. Al sinds 2010 is Wire Group als nieuwetijds vermogenspartner specialist in impact investeren en bewuste vermogensallocatie. Met een breed dienstenaanbod zet het bedrijf zich in om meer bewustzijn te creëren bij het inzetten van vermogen. Wire Group werkt samen met haar klanten en partners aan een Bewuste Economie – een waarde(n) gedreven economie met welzijn voor ál het leven als fundament.

Urgentie

Om over het nut en de noodzaak van het duurzaam inzetten van je vermogen na te kunnen denken, is de ruimere blik voorbij huidige generatie(s) nodig. Enkel de focus leggen op financieel rendement is dan geen optie. Want wat is de waarde van het hebben van vermogen als er geen leefbare maatschappij of planeet meer is?

Het is tijd voor verandering. Volgens het World Economic Forum zijn namelijk het klimaat, het gebrek aan biodiversiteit en onze sociale leefomgeving de grootste risicofactoren voor onze (economische) toekomst. De onhoudbaarheid van ons huidige wereldwijde economische groeimodel is tijdens de Corona pandemie extra zichtbaar geworden. Nú is de tijd voor investeren in het herstel en de regeneratie van de natuur en onze sociale leefomgeving.

De komende 10 jaar zijn daarbij cruciaal. “Gelukkig merken we dat thema’s als gezond leven en duurzaamheid erg leven, vooral ook bij de jongere generaties. Daarnaast is het opvallend om te zien dat steeds meer vrouwen een actieve rol nemen in de transitie naar een meer bewuste vermogensallocatie”, aldus Tera.

Markt in ontwikkeling

ESG investeren en impact investeren groeien hard en de markt wordt steeds professioneler. Het totale vermogen gericht op impact en financieel rendement is in 2020 volgens het Global Impact Investing Network gegroeid met 42% naar USD 715mrd.  “Steeds meer mensen zien dat impact en financieel rendement samengaan” aldus Ronald Janse die na jarenlang gewerkt te hebben bij de ontwikkelingsbank FMO twee jaar gelden bewust de overstap maakte naar Wire Group.

Gelukkig zijn er in Nederland ook steeds meer mogelijkheden om te investeren met impact. Dat kan bijvoorbeeld via het startup platform Impact Hub, het crowdfunding initiatief One Planet Crowd of via investeringsfondsen zoals Rubio Impact Ventures, Goodwell, Aqua Spark, Shift Invest en PYMWYMIC. De verschillende fondsen adresseren specifieke impactthema’s en rapporteren hier ook op.

Wire Private Markets Fund – Investeren in regeneratie

Om investeerders een professionele en toegankelijke oplossing te bieden voor investeren in Regeneratie, is door Wire Group het Wire Private Markets Fund opgezet. Het fonds investeert in 12-15 internationale private equity impactfondsen en geeft daarmee invulling aan belangrijke impactthema’s zoals duurzame voeding, regeneratieve landbouw, duurzame energie, toegankelijke gezondheidszorg en het herstel van oceanen. Paul Helmsing, Sr Investment Manager van het fonds, licht toe “Een mooi voorbeeld is onze recente fondsinvestering in Blue Horizon Ventures, waarmee de transitie naar een diervrije voedingsindustrie wordt ondersteund, wat op meerdere vlakken een substantiële positieve impact heeft, maar ook gezien de hard groeiende markt voor vleesvervangers financieel gezien een aantrekkelijke propositie is”.

Naast een beoogd financieel rendement van 7-10% net IRR streeft het fonds ook naar een factor 2 impact rendement. Het doel is om voor elke euro die wordt geïnvesteerd ten minste twee euro maatschappelijk rendement te realiseren. “Om het belang hiervan te onderstrepen laten we ons daar zelf ook op af rekenen. Met al €60 mln aan gecommitteerd kapitaal en de mogelijkheid om tot de zomer in te stappen ben ik erg enthousiast dat we op zoveel vlakken impact kunnen gaan maken” aldus Ronald.

Foto: Tera en Ronald aan de keukentafel van de Home of Conscious Wealth – proosten op de behaalde impact

Share Button