Livecast Sustainable Finance Lab: Duurzaam herstel

Livecast Sustainable Finance Lab: Duurzaam herstel

Wanneer

03/06/2020    
12:00 - 13:00

Waar

Webinar
nvt, Online

Langzaam gaat de samenleving van het slot. Het coronavirus toonde de fragiliteit van onze complexe en geglobaliseerde samenleving met minimale voorraden en buffers. De politiek staat nu voor ingrijpende keuzes. Op 3 juni presenteren hoogleraren Arnoud Boot en Irene van Staveren de adviezen, van het Sustainable Finance Lab, aan de Nederlandse politiek. Adviezen om te komen tot een herstel dat economisch, ecologisch en sociaal duurzaam is.

De politiek staat voor keuzes die bepalend zullen zijn voor de toekomstige kwaliteit van leven. Het roer moet om. Het opereren met minimale voorraden en buffers heeft ons te kwetsbaar gemaakt. Te lage buffers dwongen ons in 2008 om met belastinggeld banken te redden. Nu zien we dat hogere buffers veel breder in de economie van belang zijn.

Na de presentatie van de adviezen door hoogleraren Arnoud Boot en Irene van Staveren, zullen woordvoerders Financiën uit de Tweede Kamer de adviezen in ontvangst nemen en reageren.

De Tweede Kamerleden die zullen reageren zijn:

  • Evert-Jan Slootweg (CDA), woordvoerder voor Financiën Algemeen, Financiële sector en Staatsdeelnemingen.
  • Joost Sneller (D66), portefeuillehouder Financiën, Financiële Markten & Staatsdeelnemingen, Eurogroep/Ecofin, Media, Algemene Zaken & Koninklijk Huis, Binnenlandse Zaken en Democratische Vernieuwing.
  • Eppo Bruins (CU), portefeuillehouder Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (minus integratie), Schulden, Financiën, Visserij en Primair en voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en wetenschap.
  • Bart Snels (GroenLinks), portefeuillehouder Financiën.
  • Henk Nijboer (PvdA), portefeuillehouder Financiën Wonen, Ruimtelijke ordening en Gaswinning.
  • Mahir Alkaya (SP), woordvoerder Financiën, Handelsverdragen, ICT en Ontwikkelingssamenwerking.

Meer informatie

Share Button
Kaart niet beschikbaar