NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Het fonds wordt actief beheerd en streeft naar een risico-rendementsprofiel in lijn met dat van de MSCI Emerging Markets (NR) Index, terwijl tegelijkertijd ESG-criteria worden toegepast om het duurzaamheidsprofiel van het fonds te vergroten. Het richt zich op bedrijven die hun streven naar goede financiële resultaten combineren met respect voor maatschappelijke normen (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De benchmark is een afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan niet beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Door het uitsluiten van bedrijven die niet voldoen op basis van het duurzaamheidsbeleid, is het waarschijnlijk dat er verschillen zijn tussen de samenstelling van de fondsportefeuille en die van de benchmark