OneplanetCrowd

Bent u ondernemer binnen het MKB en zoekt u groeifinanciering of werkkapitaal? Of heeft u geld nodig om (deel van) een duurzaam energie- of vastgoedproject te financieren? Dan is crowdfunding mogelijk geschikt voor u. Om op Oneplanetcrowd te crowdfunden dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Algemeen geldt dat de onderneming of het project operationeel moet zijn en een duidelijk duurzaam en/of sociaal-maatschappelijk karakter moet hebben. Ook dient er een concreet en communiceerbaar bestedingsdoel(en) te zijn. Bij Oneplanetcrowd hanteren we twee financieringsvormen. U kunt geld lenen van investeerders of aandelen uitgeven middels de converteerbare lening.