Balanstotaal Triodos bank boven 1 miljard gulden

Triodos Bank is in 1999 aanzienlijk gegroeid. In zowel België, Nederland als het Verenigd Koninkrijk is de groei hoger dan verwacht. Het balanstotaal steeg met 32% (1998: 23%) tot ruim NLG 1 miljard (EUR 462 miljoen). De netto winst steeg met meer dan 25% (1998: 13%) tot NLG 3,4 miljoen (EUR 1,6 miljoen). Als naast het balanstotaal van Triodos Bank ook het beheerde vermogen via Triodos Vermogensbeheer en Triodos Fondsen wordt meegerekend, is Triodos in 1999 met 37% gegroeid tot ruim NLG 1,4 miljard (EUR 651 miljoen).

VERNIEUWEND BANKIEREN
Triodos Bank staat voor vernieuwend bankieren en geldt als pionier op het gebied van ‘verantwoord’ sparen en ‘groen’ beleggen. De bank zet zich in voor een duurzame en menswaardige samenleving. Al vanaf de oprichting van de bank in 1980 financiert Triodos Bank projecten met een duidelijk groen en sociaal karakter. En met positief resultaat.

Triodos Bank voert een actief beleid ten aanzien van de ontwikkeling van duurzame energiebronnen (zon en wind), biologische landbouw, kunst en cultuur, natuur- en milieubescherming, onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast is de bank actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder ‘microkredietverlening’ in ontwikkelingslanden en eerlijke handel (fair trade).

FINANCIEEL RESULTAAT
Het netto resultaat na belastingen over 1999 verbeterde met 25%. De winst per aandeel steeg van NLG 5,12 (EUR 2,32) tot NLG 5,84 (EUR 2,65) per aandeel, een stijging van 14% (1998 10%).

De kredietportefeuille is in 1999 met 53% gegroeid (1998: 19%). De bank blijkt in staat haar rol als pionier en vernieuwer niet alleen te kunnen handhaven, maar ook verder te kunnen ontwikkelen.

De groei van de toevertrouwde middelen bedraagt 33% (1998: 26%). Veel nieuwe spaarders kiezen voor Triodos Bank om de positieve keuzes die de bank maakt, gericht op maatschappelijke meerwaarde. Ook bij Triodos Bank is de algemene tendens merkbaar van een toenemende voorkeur voor beleggen boven sparen, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de groei van de vraag naar aandelen Triodos Groenfonds en Triodos Meerwaardefonds en naar duurzaam of ethisch vermogensbeheer door Triodos Bank.

INTERNATIONALE SAMENSTELLING DIRECTIE
Het belang van de activiteiten van de bank in België en het Verenigd Koninkrijk is zodanig toegenomen dat besloten is dit mede tot uitdrukking te brengen in de samenstelling van de directie. Deze zal bestaan uit Peter Blom, voorzitter, Pierre Aeby, verantwoordelijk voor Triodos België, Glen Saunders, verantwoordelijk voor de vestiging in het Verenigd Koninkrijk en Frans de Clerck, verantwoordelijk voor Triodos Nederland. Frans de Clerck is nu nog mede-directeur van de vestiging in België.

Share Button