Succes Triodos Bank aanleiding nieuwe uitgifte van aandelen

De aanzienlijke groei van de activiteiten van Triodos Bank is aanleiding voor een nieuwe emissie van aandelen. Sinds 10 jaar kent de bank een gemiddelde groei van 30%. In 1999 steeg het balanstotaal met 32% (1998: 23%) tot ruim NLG 1 miljard (EUR 462 miljoen). De aanhoudende groei wordt mede veroorzaakt door de groeiende belangstelling voor ‘duurzaam’ en ‘groen’ sparen en beleggen. Steeds meer mensen en instellingen willen dat hun spaargeld wordt aangewend voor de financiering van projecten waar zij achter kunnen staan.

Triodos Bank zet zich in voor een duurzame en menswaardige samenleving. Sinds haar oprichting in 1980 financiert Triodos Bank als enige onafhankelijke Duurzame Bank van Nederland bedrijven met een duidelijk groen en sociaal karakter. Zo financiert Triodos Bank bijvoorbeeld zonne- en windenergie projecten, biologische landbouwbedrijven, ondernemingen in de natuurvoeding-branche, nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg en het onderwijs, natuur- en milieubeschermingsprojecten, ‘fair trade’ handel met ontwikkelingslanden en tal van andere vernieuwende initiatieven en projecten.
Ook internationaal ontwikkelen de vernieuwende activiteiten van Triodos Bank zich positief. Triodos Bank heeft kantoren in België (sinds 1993) en in het Verenigd Koninkrijk (sinds 1995).
De afgelopen 10 jaar gaf het aandeel Triodos Bank een gemiddeld rendement van 5,4% per jaar. En nog nooit in het 20 jarig bestaan van de bank is het aandeel in waarde gedaald.
De aandelen Triodos Bank zijn niet op de beurs genoteerd maar wel verhandelbaar. Bij de oprichting van de bank in 1980 is gekozen voor certificering van de aandelen om zo de onafhankelijke koers van de bank te waarborgen.
Het is de vijfde keer dat Triodos Bank een dergelijke emissie uitschrijft. Eerdere emissies vonden plaats in 1980 bij de oprichting van de bank, en in 1986, 1992 en 1996.

Triodos Bank richt zich met de emissie tot het publiek. Daarnaast worden ook institutionele beleggers gevraagd om in te schrijven. Zowel banken, verzekeringsmaatschappijen als pensioenfondsen worden benaderd om deel te nemen of hun huidige deelneming te vergroten.

De folder, het prospectus en het inschrijvingsformulier zijn verkrijgbaar bij Triodos Bank, Utrechtseweg 60, Postbus 55, 3700 AB Zeist.

Zeist, 20 april 2000 TRIODOS BANK N.V.

Voor meer informatie:
Thomas Steiner
Telefoon 030 693 65 20 (direct) of 06 534 888 13 (mobiel).

Share Button