Groen beleggen gered: Kabinet reserveert 25 miljoen extra.

Het kabinet heeft 25 miljoen gulden extra uitgetrokken om te voorkomen dat groene beleggers erop achteruit gaan bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel. Ze mogen 2,5% van de som die ze groen hebben belegd aftrekken van hun inkomen. Ook hoeven ze over het rendement van hun investering geen rendementsheffing te betalen.

In de praktijk levert groen beleggen minder rendement op dan beleggen in gewone aandelen. Om het groene rendement te verhogen krijgen beleggers in milieuvriendelijke fondsen een extra aftrekpost. Hierdoor wordt groen beleggen net zo aantrekkelijk als beleggen in gewone aandelen.

Door het kabinetsbesluit zal naar verwachting het totale volume aan groene beleggingen van 3 miljard gulden niet afnemen. De nieuwe regelingen van de belastingherziening zullen ook niet van toepassing zijn voor mensen die nu al in groene fondsen hebben belegd. Deze blijven dus de huidige fiscale voordelen behouden.

Onzeker is nog of de grens voor groene investeringen van 100.000 gulden gehandhaafd wordt als maximum (slecht 4% van de groene beleggers komt hier boven). Deze grens geldt overigens voor groen beleggen en duurzaam/sociaal-ethische beleggen samen. Wat onder de laatste categorie valt moet overigens nog ingevuld worden.

Share Button