Leusden gebruikt reserves voor duurzaam sparen

Bron
ASN Bank

De gemeente Leusden haalt uit haar reserves 1 miljoen gulden om die voor 10 jaar vast te zetten op een spaarrekening van de ASN Bank, de Algemene Spaarbank voor Nederland. De ASN Bank wil op een maatschappelijk verantwoorde manier zaken doen: zij investeert uitsluitend in ondernemingen en activiteiten waarin de zorg voor het milieu, arbeidsomstandigheden en mensenrechten centraal staat.

Het gemeentebestuur stelt zich met deze keuze ook ten doel de aandacht van de Leusdenaren te vestigen op de mogelijkheden die duurzaam sparen en beleggen bieden. Om hieraan een herkenbaar en blijvend karakter te geven, heeft het gemeentebestuur de mede door de ASN Bank gefinancierde Landelijke Vereniging van Wereldwinkels gekozen als voorbeeld van een organisatie die ethische beginselen weet te combineren met het opbouwen van een succesvol bedrijf.

Raadsbesluit

Aan het openen van een spaarrekening bij de ASN Bank ligt een besluit van de gemeenteraad van Leusden ten grondslag. In het raadsvoorstel merken B&W o.a. op dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft om daar waar mogelijk bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Voorts zijn B&W van mening dat de zorgvuldigheid die wordt nagestreefd in de omgang met burgers, werknemers en de fysieke omgeving ook van toepassing is op het beleggen van niet direct benodigde middelen.

Bank met een missie
De ASN Bank is gebaseerd op maatschappelijke èn zakelijke doelstellingen. Die komen tot uitdrukking in het mission statement van de bank. Daarin staat ondermeer te lezen: ‘De ASN Bank is een onderneming die de duurzaamheid van de samenleving wil bevorderen en zich in haar economisch handelen daardoor laat leiden. Het bevorderen van de duurzaamheid van de samenleving wordt gezien als het meewerken aan veranderingen die bedoeld zijn om een einde te maken aan processen waarvan de nadelige gevolgen worden verschoven naar de toekomst, of worden afgewenteld op het milieu, de natuur of arme bevolkingsgroepen.’
Met ruim 145.000 rekeninghouders en zo’n 2,52 miljard gulden aan ingelegde gelden is de ASN Bank de grootste financiële instelling in Nederland op het gebied van maatschappelijk verantwoord bankieren. De ASN Bank biedt verschillende mogelijkheden om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te sparen of te beleggen in een van de vier beleggingsfondsen. Ook biedt de ASN Bank hypotheken en spaarverzekeringen aan. Wie meer over de producten van de ASN Bank wil weten, kan gratis bellen met 0800-0380.

Wereldwinkels
De Wereldwinkels en de ASN Bank werken al meer dan tien jaar nauw samen. De ASN Bank stond onder meer aan de wieg van de Wereldwinkel Kadobon, waarvan de omzet inmiddels rond de 4 ton per jaar ligt. De ASN Bank heeft ook de ontwikkeling van het Wereldwinkel Partnerplan mogelijk gemaakt. Personen of organisaties kunnen deelnemen aan het Partnerplan door voor ƒ 500,00 of een veelvoud daarvan gedurende vijf of tien jaar een lening aan de Stichting Wereldwinkel Partners te verstrekken. Zij krijgen daarvoor een vergoeding in de vorm van rente of kadobonnen. Men kan ook partner worden door een jaarlijkse gift van minimaal ƒ 37,50. Doel van het Partnerplan is Wereldwinkels de mogelijkheid te bieden van extra investeringen. In samenwerking met de ASN Bank is een speciale regeling ontworpen, waardoor Wereldwinkels onder gunstige voorwaarden kredieten kunnen opnemen.
De ASN Bank ondersteunt ook het vernieuwingsstreven van de Wereldwinkels: dichter bij het publiek zitten en meer marktgericht werken. De nieuwe formule wordt uitgetest in een aantal pilotwinkels. De ASN Bank draagt met gunstige kredietvoorwaarden bij aan de realisering van deze pilotwinkels.

Bureau Communicatie Gemeente Leusden
nummer 00-31 d.d. 25-05-2000
Nadere informatie bij H. Hermans (033-496 16 19)

Share Button