Pensioenbetalers in de UK erg sociaal bewust

75% van de betalers aan een beroepspensioen in Groot-Brittanië willen dat hun geld zodanig belegd wordt dat bedrijven gestimuleerd worden tot sociaal bewust gedrag.

Dit is het resultaat van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Friends Ivory and Sime, een pioniersorganisatie uit Londen op het gebied van sociaal verantwoord beleggen welke totaal meer dan US$60 billion wereldwijd in beheer heeft. Meer dan 1,000 mensen zijn door onderzoeksburo NOP geinterviewd.

Director of socially responsible investment, Craig Mackenzie, zegt dat het aantoond dat er een sterke publieke vraag is richting pensioenfondsen om positief de eerder gestelde regelgeving door de overheid te volgen. Deze regelgeving houdt in dat pensioenfondsen moeten rapporteren of zij een ethisch beleggingsbeleid voeren. Friends Ivory and Sime heeft recent een groot initiatief gestart op het gebied van mensenrechten (inclusief kinderarbied en schade aan ecosystemen).

Het onderzoek wees ook uit dat slechts 30% van de pensioenbetalers ethisch beleggen op prijs stellen als het de financiele prestatie van hun pensioenbeleggingen negatief beïnvloed.

Share Button