Nieuwe duurzaamheidsindex: De Triodos Internationale Index

Beleggen met de criteria van Triodos Meerwaarde Fondsen kan zeker een marktconform rendement opleveren. In opdracht van Triodos Meerwaarde Fondsen heeft Nyfer, het economisch onderzoekinstituut van Universiteit Nijenrode, een nieuwe index voor duurzaam beleggen samengesteld. Deze Triodos Internationale Index laat de waardeontwikkeling zien van alle aandelen die vanaf 1 juli 2000 in aanmerking komen voor een belegging door Triodos Meerwaarde Fondsen.

De Triodos Internationale Index blijkt de afgelopen drie jaar het marktgemiddelde van beleggingen in de grootste Amerikaanse en Europese bedrijven ruimschoots te verslaan. Dat komt onder andere doordat in deze index bepaalde sectoren zijn uitgesloten, zoals de olie- en gaswinning, wapenindustrie, tabak en de vliegtuigin-dustrie. Een aantal andere, zoals technologie en telecom, zijn juist oververtegenwoordigd.

Share Button