Ideële Triodos Bank is in 2000 aanzienlijk gegroeid en lanceert marktconform spaarproduct.

Triodos Bank heeft in 2000 een aanzienlijke groei gerealiseerd. Mede dankzij een succesvolle emissie van aandelen in april 2000 groeide het balanstotaal met 34% tegenover 32% in 1999 en steeg het nettoresultaat met 81% (1999: 25%). De winst per aandeel steeg met 26% (1999: 14%). Het totaal bedrag dat aan de Triodos Groep in beheer is gegeven is het afgelopen jaar met 37% gegroeid en bedraagt thans NLG 1,9 miljard (EUR 880 miljoen) (1999: NLG 1,4 miljard, EUR 641 miljoen).

De emissie van aandelen Triodos Bank heeft geresulteerd in een groei van het eigen vermogen naar NLG 146 miljoen (EUR 66 miljoen) (1999 NLG 86 miljoen, EUR 39 miljoen). NLG 33 miljoen (EUR 15 miljoen) was afkomstig van particuliere en NLG 24 miljoen (EUR 11 miljoen) van institutionele beleggers. De intrinsieke waarde per aandeel nam toe van EUR 62 tot EUR 64, rekening houdend met de voorgestelde dividenduitkering van EUR 1,50 per aandeel (1999: EUR 1,36).

De BIS-ratio, een veel gebruikte graadmeter voor de financiële kracht van een bank, nam toe van 14,1 aan het eind van 1999 tot 19,5 aan het eind van 2000.

ONTWIKKELINGEN ROND DE FISCALE GROENREGELING
In 2000 heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan over de fiscale behandeling van ‘groen beleggen’ in het nieuwe belastingstelsel (belastingherziening 2001). Vanaf 1 januari 2001 worden ‘groene beleggers’ vrijgesteld van de nieuwe vermogensrendementsheffing tot een maximum van NLG 103.539 per persoon en krijgen zij een extra heffingskorting van 1,3% van het vrijgestelde bedrag. Tezamen geven deze maatregelen ‘groene beleggingen’ een extra stimulans van 2,5%.

MARKTCONFORM
Per 1 maart 2001 introduceert Triodos Bank voor alle spaarders een nieuwe, marktconforme spaarrekening. Frans de Clerck, directeur Triodos Bank Nederland: ‘Het aantal projecten dat wij financieren groeit. Vorig jaar zijn de ingelegde gelden in Nederland met 44% gegroeid. Die groei willen wij voortzetten. Daarom lanceren wij vandaag een marktconform spaarproduct. Gemiddeld is de rente hierop 0,5% hoger dan op de oude spaarrekeningen. Wij verwachten hiermee in drie jaar tijd het aantal spaarrekeningen te verdubbelen. Het biedt ons de mogelijkheid nog meer duurzame bedrijven te financieren, zoals biologische landbouwbedrijven. Daar is veel vraag naar. De crisis in de landbouw brengt meer en meer boeren ertoe om te schakelen naar biologische landbouw.’

Begin volgend jaar verwacht de bank particulieren ook gewone bankzaken als een rekening courant met pinpas te kunnen aanbieden. Triodos Bank onderscheidt zich van andere banken door een integrale keuze voor duurzaam bankieren. Zij financiert uitsluitend bedrijven en initiatieven waar mens, natuur en milieu centraal staan. Voorbeelden zijn biologische landbouwbedrijven, duurzame energieprojecten en microkredietverlening in ontwikkelingslanden. Met deze doelstelling, gekoppeld aan een hoog niveau van dienstverlening, wil de bank in de toekomst een volwaardig alternatief bieden aan mensen die al hun bankzaken bij een duurzame bank willen onderbrengen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Triodos Bank wordt vaak als voorbeeld genoemd van een maatschappelijk verantwoorde onderneming. De belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is het afgelopen jaar verder toegenomen. Daarnaast zijn ook groen- en duurzaam/ethisch beleggen vrijwel permanent in het nieuws. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voor een wijze van ondernemen waarbij het bedrijf bewust rekening houdt met de belangen van mens en milieu. In dit verband worden ook wel de drie P’s genoemd van People, Planet en Profit.

Als pionier met inmiddels meer dan twintig jaar ervaring op het terrein van duurzaam bankieren is Triodos Bank nauw bij deze ontwikkeling betrokken. Algemeen directeur Peter Blom: ‘Juist nu deze thema’s door een groot publiek, zowel particulieren, organisaties, ondernemingen als overheden, serieus wordt genomen, dreigt vervlakking. Triodos Bank wil in het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen een actieve rol spelen en benadrukken dat de eigen verantwoordelijkheid van de onderneming en haar directe omgeving het uitgangspunt moet zijn en dat het om keuzes gaat. Een keuze die Triodos Bank al bij haar oprichting in 1980 heeft gemaakt door alleen ondernemingen en projecten met een maatschappelijke meerwaarde te financieren. De actieve, betrokken consument en burger is de drijvende kracht achter sociaal-economische vernieuwingen. Vanuit die visie zijn wet- en regelgeving niet de meest geëigende instrumenten om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Uniforme richtlijnen voor de verslaglegging van sociale en milieuaspecten zijn daarentegen wel zeer wenselijk.’

GROOTSTE SOLAR FONDS
Samen met Amerikaanse partners en met steun van ondermeer de Wereldbank en IFC heeft Triodos Bank de Solar Development Group opgericht. Het fonds gaat investeren in zonne-energiesystemen in ontwikkelingslanden. Het fonds heeft een omvang van $ 50 miljoen en is daarmee wereldwijd een van de grootste investeringsfondsen in deze veelbelovende sector.

INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
Triodos Bank is nu actief in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. De bank heeft de ambitie en ziet mogelijkheden om in Duitsland en andere Europese landen actief te worden. De euro en de verdere internationalisering van de financiële markten maken het in principe mogelijk Triodosproducten in alle landen van de Europese Unie aan te bieden. Mede gezien het unieke profiel van Triodos Bank, de succesvolle ervaring met meer dan twintig jaar duurzaam bankieren in meerdere landen en de sterk toegenomen belangstelling voor deze aanpak in de landen van de EU, heeft de bank ook op internationaal vlak interessante perspectieven. Definitieve besluiten over het openen van een nieuwe vestiging in één van de landen van de EU worden niet eerder dan in 2002 verwacht

Share Button