Onderzoek ING Bank: "Dé duurzame belegger bestaat niet"

Dé duurzame belegger bestaat niet. Dat is het beeld dat naar voren komt uit een onderzoek onder particuliere relaties van ING Bank Nederland met een belegd vermogen van meerd dan 25.000 gulden, waaronder duurzame beleggers. Het onderzoek, dat in januari/februari 2001 werd gehouden in opdracht van de bank, is het eerste in zijn soort in Nederland.

In het algemeen kan gesteld worden dat de houding ten opzichte van duurzaam beleggen onder alle groepen beleggers positief is. Er wordt duurzaam belegd door jong en oud en door zowel mannen als vrouwen. Vrouwen blijken iets vaker duurzaam te beleggen dan mannen. Bijna 20% van de mannelijke beleggers belegt duurzaam, terwijl dit bij vrouwen 25% is. Daarnaast hebben beleggers bover de 60 zich anderhalf keer zo vaak ingeschreven in een duurzaam beleggingsfonds in vergelijking tot beleggers tot 40 jaar oud.

De betekenis van duurzaam beleggen

De respondenten verschillen niet alleen qua leeftijd en sekse in hun belangstelling voor duurzaam beleggen, er zijn ook verschillen in de betekenis die zij aan ‘duurzaam beleggen’ verlenen. Er zijn echter ook overeenkomsten aan te wijzen. In grote lijnen wordt duurzaam beleggen omschreven als ‘beleggen op de lange termijn in ondernemingen die oog hebben
voor mens en milieu’. De ING Bank relaties associëren duurzaam beleggen vooral met:
* beleggen op de lange termijn,
* beleggen in bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, en
* beleggen in milieubewuste bedrijven.

Thematische benadering

Gevraagd naar de onderwerpen waar ondernemingen niet bij betrokken dienen te raken antwoorden de particuliere relaties – met daarachter de percentages:
1) ernstige en heraalde milieudelicten ~(72%)
2) schendingen van mensenrechten (71%)
3) corruptie (71%)
4) kinderarbeid (62%)
5) porno (50%)
6) wapens (35%)

Andere thema’s, zoals kernenergie, bio-industrie, maar ook alcohol, gokken en tabak, scoorden aanzienlijk lager.

Zie verder het volledige rapport, volg de link.

Share Button