Pensioenfonds ABP heeft 2 duurzame fondsen als pilot

Bron
ABP

In september 2001 is ABP gestart met twee experimentele portefeuilles voor duurzaam beleggen voor Amerikaanse en Europese aandelen. De Amerikaanse portefeuille heeft een omvang van 100 miljoen dollar en de Europese van 100 miljoen euro.

De zorg voor het milieu, sociale stabiliteit en het waarborgen van mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn factoren van belang in het streven naar stabiele verhoudingen en duurzame economische groei. Ondernemingen die dit onderkennen krijgen duurzaam de gelegenheid om hun doelstelling te realiseren. Het is aannemelijk dat die ondernemingen daarom ook financieel beter presteren, in het bijzonder in de aandelenportefeuille van een lange termijn belegger als ABP. ABP wil dit verder onderzoeken door criteria van sociale, ethische en milieutechnische aard te integreren in haar beleggingsproces. Daarom heeft ABP de twee experimentele beleggingsportefeuilles ingericht, waarbij beleggingen worden geselecteerd op basis van “duurzaamheidscriteria”. De financiële resultaten van deze portefeuilles zullen naar verwachting in 2004 worden geëvalueerd.

Share Button