Triodos Bank in 2001 sterk gegroeid (23%)

Triodos Bank heeft in 2001 wederom een sterke groei gerealiseerd. Het balanstotaal groeide met 23%. Het totaal bedrag dat aan Triodos Groep in beheer is gegeven is in 2001 met 26% gegroeid en komt ruim boven de één miljard euro (EUR 1,1 miljard).

De belangrijkste reden voor de aanhoudende groei is de blijvende populariteit van duurzaam sparen en groen beleggen en de stijgende vraag naar kredietverlening in de sectoren Natuur & Milieu, Sociale economie, Welzijn en Cultuur.
Triodos Bank staat voor duurzaam bankieren en geldt als pionier op het gebied van groen sparen en beleggen. De bank voert een actief beleid ten aanzien van de ontwikkeling van duurzame energie (zon en wind), biologische landbouw, welzijn en cultuur. Naast de vestiging in Nederland heeft Triodos Bank kantoren in België (Brussel) en het Verenigd Koninkrijk (Bristol).

Markante ontwikkelingen in 2001 zijn het sterk gestegen klantenbestand in Nederland (57% meer spaarrekeningen) en de succesvolle groei van de Triodos beleggingsfondsen: Triodos Groenfonds 35% groei en Triodos Meerwaardefonds 28% groei. In België werd in juni 2001 het Triodos Values Fund gelanceerd, het Belgische duurzame beleggingsfonds van Triodos Bank.

Financieel resultaat
Het balanstotaal van Triodos Bank groeide van EUR 617 miljoen eind 2000 naar EUR 759 miljoen eind 2001. De netto winst daalde volgens verwachting van EUR 2,8 miljoen naar EUR 2,4 miljoen als gevolg van extra investeringen in de automatiseringssystemen en een krappere rentemarge. De intrinsieke waarde per aandeel nam in 2001 toe van EUR 64 naar EUR 65. De post toevertrouwde middelen steeg met 25%. De kredietportefeuille is met 17% gestegen.
Mede dankzij een sterke eigen vermogenspositie van EUR 74 miljoen eind 2001 (2000: EUR 66 miljoen) is de bank in staat haar rol als pionier en vernieuwer verder te vervullen en haar activiteiten uit te bouwen.

Triodos Bank is ook pionier op het gebied van microfinanciering in ontwikkelingslanden en beheert sinds 1994 een tweetal Noord-Zuid investeringsfondsen. Deze internationale fondsen hebben eind 2001 een gezamenlijk volume van EUR 31 miljoen (2000: EUR 26 miljoen). De fondsen participeren in microfinancieringsinstellingen in zowel Afrika, Azië als in Latijns Amerika. Deze bankinstellingen verstrekken kleine leningen (ongeveer $ 1.000) aan mensen die een bedrijfje willen opzetten en zo aan de armoede kunnen ontsnappen.

In 2002 verwacht de bank met een nieuw beleggingsfonds op de markt te komen waarin ook particulieren kunnen beleggen en dat zich speciaal richt op deze vorm van armoedebestrijding. Beleggers in dit nieuwe fonds kunnen gebruik maken van de nieuwe fiscale stimulans die staatssecretaris Bos van Financiën eind 2001 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Beleggers zullen in aanmerking komen voor een fiscale bonus van 2,5%.

Het in 2001 opgerichte Triodos Venture Capital Fund is één van de eerste Europese fondsen die zich richten op het verstrekken van risicokapitaal aan snel groeiende ondernemingen, actief op het gebied van duurzame energie en biologische voeding. De eerste participaties zijn inmiddels gerealiseerd in onder andere een bedrijf dat zich richt op de duurzame energiemarkt in Nederland (E-concern) en drie mailorder bedrijven van biologische producten in respectievelijk Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Share Button