Volledig duurzaam verslag Triodos Bank

Bron
NRC

(Gepubliceerd in het NRC van 17 april 2002).

Het jaarverslag van de Triodos Bank over 2001 is volledig ‘duurzaam’. Het verslag voldoet volledig aan de richtlijnen van de GRI, het instituut van de Verenigde Naties dat ijvert voor een uitgebreide verslaglegging over duurzaam ondernemen. Triodos is daarmee de eerste financiële instelling ter wereld die GRI-proof is en waarschijnlijk het eerste bedrijf in Nederland.

,,We hadden al een milieuverslag en een sociaal jaarverslag, maar nu is ons gehele jaarverslag opgesteld volgens de richtlijnen van de GRI”, zegt directeur P. Blom van Triodos. Triodos is een ‘ideële’ bank, die naast financieel rendement ook maatschappelijke doelen nastreeft zoals een schoner milieu. ,,De GRI-richtlijnen dwingen om aan je doelen een hard streefcijfer te koppelen, zoals bijvoorbeeld voor het terugbrengen van het papierverbruik per werknemer”, licht Blom toe.

De Global Reporting Initiative (GRI) is in 1997 opgericht door de Verenigde Naties. Begin deze maand werd bekend dat het hoofdkantoor wordt verplaatst van Boston naar Amsterdam, waar ongeveer tien mensen komen te werken. De GRI wil dat alle ondernemingen ter wereld in hun jaarverslagen volgens dezelfde boekhoudkundige standaard verantwoording gaan afleggen over hun financiële en ‘duurzame’ prestaties. Op dit moment maken al 110 bedrijven ‘duurzame’ verslagen volgens de richtlijnen van de GRI, waaronder BASF, British Telecom, Canon, Danone, Electrolux, Ford, Nokia, Koninklijke/Shell en South African Breweries.

Triodos is de eerste die nu ook het financiële verslag langs de GRI-lat heeft gelegd. Het verslag is vervolgens gecontroleerd door KPMG, dat zich heeft gespecialiseerd in het ‘auditen’ op duurzaamheid. ,,Het aanpassen aan de GRI-richtlijnen was een hele klus”, zegt Blom, die zijn bedrijf moest laten toetsen op maar liefst een honderdtal key indicators. ,,Het heeft ons wel geholpen om onze strategie scherper te maken.”

Als voorbeeld geeft Blom het streven om meer van de toevertrouwde middelen uit te lenen aan veelbelovende bedrijven. ,,We zitten nog niet in alle landen aan de 50 procent van de spaargelden, maar we hebben ons doel nu gesteld op 70 procent. Dat is een duidelijk doel. Meer geld uitlenen aan met name starters betekent ook meer risico en dat kan ten koste gaan van de winst. Met deze heldere cijfers kun je beter discussiëren met de stakeholders [belanghebbenden zoals aandeelhouders en werknemers, red.] over de afweging die je maakt.”

De GRI-richtlijnen komen op een moment, dat Nederlandse bedrijven steeds meer kijken naar de Amerikaanse boekhoudmethoden, de US Gaap. Gaat dat niet door elkaar lopen? ,,Nee”, zegt Blom, ,,de GRI-lijnen zijn juist een aanvulling op US Gaap.” Blom ziet wel een ander probleem, dat van de informatie-paradox: ,,De richtlijnen eisen zoveel transparantie en volledigheid, dat de informatie door de hoeveelheid nog nauwelijks leesbaar is. Daarin moeten we een evenwicht vinden.”

Share Button