Nieuwe reclamecampagne ASN Bank

Bron
ASN Bank

Links


De ASN Bank werd in 1960 op initiatief van de vakbeweging opgericht. Het was de eerste financiële instelling in Nederland met als expliciete opdracht om de gelden van haar rekeninghouders maatschappelijk verantwoord te investeren. En om op die manier bij te dragen aan een betere wereld. Deze missie is onverminderd van kracht.

De ASN Bank is inmiddels onderdeel van de SNS Reaal Groep en op dit moment de grootste bank in ons land die het investeren in een duurzame wereld als uitgangspunt voor al haar handelen hanteert. Het streven naar duurzaamheid uit zich in bankproducten en –diensten van hoge, professionele kwaliteit en een betrouwbare selectie van verantwoorde investeringsmogelijkheden. Rekeninghouders profiteren van een goed rendement op een breed pakket aan spaar- en beleggingsproducten, met de zekerheid dat hun geld duurzame initiatieven en activiteiten stimuleert. Onder andere groene energie, duurzaam bouwen, biologisch boeren en eerlijke handel met respect voor mensenrechten zijn investeringsterreinen van de ASN Bank.

De ASN Bank is in 2002 fors gegroeid. Inmiddels heeft de bank 180.000 rekeninghouders die samen zo’n 1,7 miljard euro via de ASN Bank investeren. De aandacht voor duurzaamheid neemt in de hele Nederlandse samenleving toe. Maar het aantal mensen dat de ASN Bank kent als de eerste en grootste maatschappelijk betrokken bank is nog relatief klein. In 2003 gaat een nieuwe reclamecampagne daar verandering in brengen.

ASN Bank. Voor de wereld van morgen
De nieuwe reclamecampagne van de ASN Bank richt zich op iedereen die zich betrokken voelt bij duurzaamheid. Om deze groep mensen te bereiken wordt een selectie van gedrukte media en radiospots ingezet.
De communicatie is gecentreerd rond het thema: ASN Bank, voor de wereld van morgen. Dit thema wordt in vijf varianten uitgewerkt die het speciale karakter van de bank onderbouwen. Het vergroten van merk- en inhoudsbekendheid staan hier voorop. In het verlengde zullen ook responsadvertenties en banners geplaatst worden die specifieke bankproducten als onderwerp hebben. Alle uitingen zullen verwijzen naar de website van de ASN Bank. Want als bank zonder kantorennet is deze site een steeds belangrijker instrument voor geïnteresseerden en klanten om informatie op te vragen en ASN-bankzaken te regelen.

Op een sobere maar aansprekende manier zal de campagne de kernwaarden van ASN-Bank communiceren: maatschappelijke betrokkenheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid en gerichtheid op een goed rendement. Een dubbel rendement: financieel goed voor de ASN-klant en structureel goed voor de samenleving van nu en morgen.

Share Button