Humanistisch Verbond: Duurzaam beleggen in verantwoorde ondernemingen

Duurzaam beleggen in verantwoorde ondernemingen. Het beleggen van financiële middelen in ondernemingen die op een verantwoorde manier omgaan met mens en milieu, waarbij op lange termijn financieel resultaat wordt behaald. Een manier van beleggen die steeds meer in zwang raakt, een manier van beleggen die – in tegenstelling tot wat veel mensen denken – evenveel of meer rendement oplevert dan traditioneel beleggen.

Jan Willem Nieuwenhuys, directeur van vermogensbeheerder Nieuwenhuys, Brink, Crommelin, laat de cijfers zien. Een groeiende lijn sinds het bedrijf zich in 1990 als een van de vermogensbeheerders ging specialiseren in duurzaam beleggen. Het motto van het huis is ‘Zekerheid en rust in plaats van risico en spanning’. Jan Willem: "Wie op korte termijn en met flink wat risico een flink bedrag hoopt binnen te halen, is bij ons niet aan het juiste adres. Wie daarentegen geduld heeft en bereid is gedurende langere tijd – zeg minstens zeven jaar – te beleggen, kan een leuk doel bereiken."

Voor ondernemingen die willen meetellen als duurzaam bedrijf geldt een aantal eisen. Zo mogen de activiteiten van het betreffende bedrijf geen substantiële nadelige gevolgen hebben voor de maatschappij. Onder wezenlijke negatieve maatschappelijke effecten vallen activiteiten die de volksgezondheid, de mensenrechten, sociale structuren, het cultureel erfgoed, natuurlijke hulpbronnen, ecosystemen en het dierenwelzijn negatief beïnvloeden of schaden. Producten en diensten die een negatief effect hebben op bovengenoemde aspecten zijn kernenergie, de productie van milieugevaarlijke stoffen, bio-industrie, tabak, drugs, gokindustrie, alcohol, wapen- en defensie-industrie, mijnbouw, olie- en gaswinning, niet duurzaam produceren van hout, luchtvaart, auto-industrie, bontindustrie, handel in levende of bedreigde diersoorten, genetische manipulatie, dierproeven, excessief niet-duurzame vormen van toerisme, excessief niet-duurzame vormen van landbouw, excessief niet-duurzame visserij, grootschalige waterkrachtcentrales. Ook moeten bedrijven binnen hun eigen organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat houdt in dat er een humaan beleid gevoerd moet worden. Als we het hebben over humane aspecten van een dienst of product, dan hebben we het over kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, vrijheid van vakbeweging, overtreding van sociale- en arbeidswetgeving, dictaturen, donaties aan politieke partijen. Wordt een van deze vormen van arbeid of organisatie toegepast, dan voldoet het bedrijf niet aan de basiseisen voor een verantwoorde onderneming.

Verantwoord ondernemen is niet kostbaarder dan ‘traditioneel’ ondernemen. "Het kost alleen iets meer tijd", zegt Jan Willem. Het kopieerpapier moet tweezijdig bedrukt worden, de theezakjes mogen niet van Pickwick zijn maar moeten komen van Max Havelaar of Celestial Seasonings en er wordt zoveel mogelijk met het openbaar vervoer gereisd, hoewel de directeur zelf een zwak heeft voor snelle auto’s. Maar dat zijn niet de belangrijkste aspecten van het huis, bij Nieuwenhuys, Brink, Crommelin gaat het erom dat de werknemers goed in hun vel zitten. Dat ze ’s ochtends niet met tegenzin de deur uitgaan en dat ze ’s avonds het gevoel hebben iets nuttigs te hebben gedaan. "We hebben onze mensen eens gevraagd ‘wat kom je brengen en wat kom je halen’". De meesten antwoordden daarop dat ze kwamen om energie te steken in het bedrijf en dat ze weggingen met een stukje ontwikkeling.

Jan Willem geeft toe dat verantwoord ondernemen wel ‘moeilijker’ kan zijn dan ‘gewoon’ ondernemen. "Werkelijke duurzaamheid is een keuze die je zelf maakt. Het ligt dus aan de kracht van het management of een onderneming ook daadwerkelijk verantwoord aan de slag gaat. Het is aan het management om de medewerkers de zin van duurzaam handelen te laten inzien en om ze te laten ervaren dat het een logische stap is, die organisatie en medewerkers veel meer oplevert dan ze in hun stoutste dromen hadden kunnen bedenken." De komende jaren nemen zowel duurzaam beleggen als verantwoord ondernemen volgens Jan Willem een enorme vlucht. "Sommige bedrijven zien het alleen als een manier om het publiek te tonen hoe verantwoord ze bezig zijn Voor de meeste banken is het bijvoorbeeld puur marketing. Maar dat verhindert niet dat steeds meer ondernemingen echt ervaren dat duurzaam gedrag echte winst kan opleveren. Steeds meer bedrijven zien er de voordelen van in." Jan Willem blij is met die toenemende belangstelling. "Zolang de definitie van duurzaamheid maar niet teveel wordt uitgehold. Wat mij betreft gaat het hierom: een werksfeer te creëren waarin iedereen zich thuis voelt en een dienst te leveren die mens en milieu zo min mogelijk belast."

Share Button