Forse groei (60%) voor Triodos Meerwaardefonds in 2002

Bron
Triodos Bank

Links


Triodos Meerwaardefonds, het duurzame beleggingsfonds van Triodos Bank en Delta Lloyd, heeft ondanks het slechte beursklimaat in 2002 een forse groei van 60% gerealiseerd. De drie Triodos Meerwaarde Fondsen waren over 2002 de best presterende duurzame beleggingsfondsen van Nederland.

Triodos Meerwaardefonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering.
Triodos Meerwaardefonds is een paraplufonds. Hierdoor is het voor de belegger mogelijk om een keuze te maken tussen Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, Obligatiefonds en Mixfonds. Triodos Meerwaardefonds is hiermee de enige aanbieder van een volledig productaanbod voor duurzaam beleggen in Nederland.
Ondanks de negatieve rendementen op de aandelenmarkten is het belegd vermogen van alle drie de fondsen in 2002 gestegen. De grootste stijging vond plaats in het Triodos Meerwaarde Obligatiefonds. Het vermogen na winstverdeling van de Triodos Meerwaarde Fondsen gezamenlijk bedraagt ultimo 2002 EUR 97,6 miljoen. Eind 2001 was dit EUR 61,1 miljoen.

BEST PRESTERENDE IN DE SECTOR
De drie Triodos Meerwaarde Fondsen waren over 2002 de best presterende duurzame beleggingsfondsen van Nederland. Ook ten opzichte van ‘gewone’ beleggingsfondsen presteerden de fondsen zeer goed. Op basis van beurskoersen lieten de fondsen over 2002 de volgende performance zien:

Rendement* Benchmark**
Triodos Meerwaarde Aandelenfonds – 26,1% – 32,4%
Triodos Meerwaarde Obligatiefonds + 11,5% + 9,5%
Triodos Meerwaarde Mixfonds – 4,7% – 11,5%

* Inclusief herbelegging dividenden.
** Benchmark voor het Aandelenfonds bestaat uit 60% S&P 500 index en 40% FTSE 300 index.
Voor het Obligatiefonds is de benchmark de Salomon Brothers EuroBIG 5-10jaar index excl.
AAA en staatsobligaties. Voor het Mixfonds bestaat de benchmark uit 50% Obligatiefonds en
50% Aandelenfonds.

DUURZAAM BELEGGINGSONDERZOEK
Het totale beleggingsuniversum op basis van duurzaamheidscriteria voor Triodos Meerwaardefonds bedraagt 173 ondernemingen (ultimo 2001: 155 ondernemingen).

Share Button