Groei beleggingsfondsen Triodos Bank in eerste halfjaar 2003

In de eerste zes maanden van 2003 hebben de beleggingsfondsen van Triodos Bank ondanks het negatieve sentiment rond beleggen een goede groei gerealiseerd. Duurzaam en groen beleggen blijft populair.

Het vermogen van het duurzame Triodos Meerwaardefonds steeg in de eerste zes maanden van 2003 met 7,4% tot EUR 104,8 miljoen. Triodos Groenfonds steeg in die periode met 5,7% tot EUR 228,2 miljoen.

Het nieuwe Triodos Fair Share Fund heeft per 30 juni 2003 een vermogen van EUR 1,9 miljoen.

Triodos Meerwaardefonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering.

De drie Triodos Meerwaarde Fondsen zijn niet alleen de best presterende duurzame beleggingsfondsen in Nederland maar ook ten opzichte van ‘gewone’ beleggingsfondsen presteerden zij goed.

Triodos Groenfonds is het eerste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds is een officiële ‘groene instelling’. De particuliere belegger is daardoor vrijgesteld van de 1,2% vermogensrendementsheffing (tot maximaal EUR 50.185 per belastingplichtige). Tevens ontvangt de belegger een extra belastingkorting van 1,3% van het vrijgestelde bedrag. Dit betekent een fiscaal voordeel van in totaal 2,5%. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid sinds 1995 investeringen die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu. De belangrijkste sectoren waarin Triodos Groenfonds belegt zijn windenergie en biologische landbouw. Triodos Groenfonds was ook de afgelopen periode het best presterende groenfonds van Nederland.

Triodos Fair Share Fund is op 9 december 2002 opgericht en belegt in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. Kleinschalige en startende ondernemingen in deze landen hebben vaak geen toegang tot financiering van reguliere banken. Zij zijn daardoor aangewezen op gespecialiseerde microfinancieringsinstellingen. Met een financiering van soms slechts 50 US dollar kunnen zij hun bedrijfsmatige activiteiten, en daarmee ook hun inkomen, verdubbelen of verdriedubbelen. Dankzij Triodos Fair Share Fund, dat investeert in het kapitaal van en/of leningen verstrekt aan microfinancieringsinstellingen kunnen deze lokale ondernemers aan een financiering komen.

De eerste lening van Triodos Fair Share Fund is in februari jl. verstrekt aan Acleda Bank, de grootste microfinancieringsinstelling van Cambodja.

Share Button