DSM blij met opname in duurzaamheidsindex van Dow Jones

Bron
DSM

Gisteren werd bekend dat DSM zal worden opgenomen in de Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI). Deze index zal wederom meer dan 300 ondernemingen uit 22 landen omvatten die in hun sector toonaangevend zijn op het gebied van duurzaam ondernemen. In de duurzaamheidsindex voor Europa – de Dow Jones STOXX Sustainability Index – wordt DSM de nieuwe leider in de chemische sector.

De DJSI STOXX omvat 178 ondernemingen uit 13 landen. Beide indexen vormen een brug tussen ondernemingen die duurzaamheidsprincipes hanteren en beleggers die willen profiteren van de uitmuntende resultaten en gunstige verhouding tussen risico en winst van deze ondernemingen.

Het Corporate Sustainability Assessment Report zegt over DSM: "DSM presteert op
het gebied van duurzaam ondernemen beter dan enig ander Europees chemiebedrijf en heeft belangrijke voortgang geboekt bij het integreren van duurzaamheidsaspecten in zijn ondernemingsstrategie. Duurzaamheidsoverwegingen spelen bij DSM een doorslaggevende rol bij het bepalen van de richting van onderzoek en ontwikkeling en bij het opzetten van nieuwe bedrijfsactiviteiten."
Als belangrijke punten voor de marktleiders in de chemie noemt het rapport nieuwe technologieën, een sterke klantgerichtheid en een effectief beheer van de productieketen en van het menselijk kapitaal.

Naarmate het duurzaamheidsdenken verder doordringt in de businesswereld, laat de doorsnee belegger zich bij zijn investeringsbeslissingen steeds vaker leiden door een combinatie van economische, milieutechnische en sociale overwegingen.
"Dit is een erkenning van de structurele aandacht die DSM geeft aan de Drie P’s: People, Planet en Profit," zei DSM’s bestuursvoorzitter Peter Elverding bij de bekendmaking. "Wij hechten als onderneming veel belang aan duurzaam ondernemen, want daarmee waarborgen wij onze toegevoegde waarde voor de samenleving. En aangezien duurzaam ondernemen tevens gericht is op een toename van de shareholder value op de lange termijn, kan dit ook voor beleggers aantrekkelijk zijn."

De Drie P’s van duurzame ontwikkeling liggen ten grondslag aan alle activiteiten van DSM. Respect voor mensen, waardevolle partnerships en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn kernwaarden voor DSM. Zij vormen de toetssteen bij het formuleren van beleid, bij het maken van keuzes en bij het beoordelen van het gedrag van de onderneming en zijn afzonderlijke werknemers. Door open en transparant te communiceren over zijn prestaties op deze gebieden wil DSM bij alle stakeholders een goede reputatie opbouwen.

Om een blijvende focus op duurzaam ondernemen en voortdurende verbetering te waarborgen, maakt DSM gebruik van een aantal onderling afgestemde
beheerssystemen.

Innovatie is de rode draad in het duurzaam ondernemerschap van DSM. Dat is altijd zo geweest en zal ook in de toekomst zo zijn. Een voorbeeld is de bij DSM veel toegepaste "witte" biotechnologie, die veel voordelen biedt voor zowel het planet- als het profit-aspect: een veel efficiënter energiegebruik, een lager verbruik van water en fossiele brandstoffen, een vermindering van het aantal stappen in het productieproces van acht naar een of twee en een aanzienlijk lagere uitstoot van onder meer CO2.

Share Button