Goed bestuur lokt vragen uit

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 8 maart 2004).

Beleggers zijn buiten de financiële sfeer van ondernemingen vooral geïnteresseerd in het doen en laten van de raad van commissarissen, in stemrecht en in optiebeloning. Daarover kregen de afdelingen investor relations van 32 beursgenoteerde ondernemingen vorig jaar de meeste niet-financiële vragen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Nyenrode naar de belangstelling van beleggers voor niet-financiële prestaties. De onderzoekers onder leiding van hoogleraar duurzaam beleggen Harry Hummels selecteerden daarvoor twee thema’s: corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Het beeld dat de ’traditionele’ belegger weinig interesse heeft voor ongevraagde MVO-informatie, wordt bevestigd in het onderzoek. Toch geeft 62% van de ondervraagde bedrijven ‘pro-actief’ informatie, maar is terughoudend een te positief beeld te laten zien van de eigen onderneming.

Hummels was verrast door de onderwerpen die bij MVO naar boven kwamen. ‘Internationaal staan corruptie, mensenrechtenschendingen en overtredingen van de wet in het middelpunt van de belangstelling, maar Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen krijgen vragen over kinderarbeid, transparantie, arbeidsomstandigheden en discriminatie. Corruptie komt hier pas op de achtste plaats.’

Over het algemeen stemmen ontevreden aandeelhouders met hun voeten, ook wel de ‘Wall Street Walk’ genoemd. Ze verkopen hun aandeel en daar laten ze het dan bij. Bijna 10% van de ondervraagde bedrijven is door de boze belegger geïnformeerd over de verkoop.

Bijna 80% van de ondervraagde investor relations officers zegt vorig jaar vragen te hebben gehad over corporate governance. Over MVO kregen alle 21 AEX-fondsen afgelopen jaar vragen. Van de Midkap-fondsen was dat driekwart.

Bij corporate governance zijn er vier zaken die eruit springen. Maar liefst 71% van de ondervraagde bedrijven heeft vorig jaar vragen gekregen over de benoeming van de raad van commissarissen. Bij twee derde werd om informatie verzocht over het stemrecht van aandeelhouders, gevolgd door de verantwoordelijkheden van commissarissen en de beloning van bestuurders (beide 54%).

Uit het onderzoek blijkt ook dat ondernemingen op regelmatige basis onderzoek doen naar de identiteit van hun aandeelhouders. Regelmatig betekent eens per jaar of zelfs een keer per kwartaal. Meer dan de helft van de bedrijven zegt dan ook een nauwkeurig beeld te hebben van de aandeelhouders. Midkap-bedrijven zeggen een nauwkeuriger beeld te hebben dan AEX-ondernemingen.

Share Button