Triodos Meerwaardefonds laat stem horen op jaarvergadering Unilever

Triodos Meerwaardefonds heeft op de aandeelhoudersvergadering van Unilever gebruik gemaakt van zijn rechten als aandeelhouder. Het duurzame beleggingsfonds van Triodos Bank heeft vragen gesteld over de toepassing van de Bedrijfscode van Unilever. Aanleiding voor de vragen zijn de resultaten van eigen onderzoek naar de implementatie van en controle op de Bedrijfscode op lokaal niveau en de recente kritiek van belangenorganisaties hierop, met name in verband met de activiteiten van Unilever in India en Brazilië.

Triodos Meerwaardefonds investeert in Unilever omdat de onderneming binnen haar sector bovengemiddeld goed presteert op het gebied van duurzaamheid. Toch zijn nog niet alle aspecten van de bedrijfsvoering vanuit milieu- en sociale optiek bezien optimaal. Door vragen te stellen wil het fonds constructief bijdragen aan een duurzaam beleid bij Unilever. Zo wil het fonds als aandeelhouder beter geïnformeerd worden over de manier waarop Unilever de Bedrijfscode in de praktijk toepast. Ook roept het beleggingsfonds Unilever op om meer te gaan rapporteren over problemen die door de uitvoering van de Bedrijfscode in de praktijk ontstaan. Het fonds hecht sterk aan een gedegen verantwoording over duurzaamheidsaspecten aan alle stakeholders, waaronder de aandeelhouders.

Op de jaarvergadering heeft Triodos Meerwaardefonds aan Unilever de suggestie gedaan om de uitvoering van de Bedrijfscode in de praktijk te intensiveren en een concreet plan voor uitvoering en controle van de code in te voeren. Daarnaast heeft het fonds gevraagd om de aandeelhouders in de loop van 2004 te informeren over de voortgang van genoemde zaken.

Het is de eerste keer dat Triodos Meerwaardefonds pro-actief als aandeelhouder een onderneming tijdens een aandeelhoudersvergadering oproept tot een duurzamer beleid. Tot op heden vond deze dialoog buiten de vergadering plaats. Triodos Meerwaardefonds heeft in november 2003 besloten zich als aandeelhouder actiever op te stellen op specifieke thema´s die het fonds belangrijk vindt. Daarnaast werkt het fonds reeds vele jaren actief samen met de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) op dit terrein.

Triodos Meerwaardefonds
Triodos Meerwaardefonds, belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering.De duurzaamheidsanalyse bepaalt het universum waarin belegd kan worden. De uiteindelijke beleggingskeuze wordt genomen door externe asset managers op basis van financiële analyse. Voor Triodos Meerwaardefondsen is dat Delta Lloyd Asset Management.
Het totale beleggingsuniversum op basis van duurzaamheidscriteria bedraagt thans 215 ondernemingen. 315 bedrijven zijn actief van belegging uitgesloten.

Share Button