Duurzame criteria Triodos Meerwaardefonds verder aangescherpt

Triodos Bank heeft de duurzaamheidscriteria voor beleggen in beursgenoteerde bedrijven door Triodos Meerwaardefonds en Triodos Bank Duurzaam Vermogensbeheer verder aangescherpt. Ook een zeer beperkte of zijdelingse betrokkenheid bij de wapenindustrie, kernenergie en milieugevaarlijke stoffen leidt nu tot uitsluiting voor belegging. Op basis van de nieuwe criteria zijn nu o.a. DaimlerChrysler, General Motors, Philips, Renault en Volvo uit het duurzame universum verwijderd.

Als kritische en transparante duurzame belegger stelt Triodos Meerwaardefonds de criteria regelmatig bij. Triodos voert over de duurzaamheidscriteria, waarmee beursgenoteerde ondernemingen voor belegging worden geselecteerd, een actieve dialoog met tal van betrokkenen. Fondsmanager Bas Ruter: ‘Wij spreken regelmatig en uitgebreid met onze klanten, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, onze aandeelhouders en ons adviespanel. De dialoog heeft er nu toe geleid dat wij drie sectoren hebben benoemd waarin enige omzet (meer dan 0%) direct leidt tot uitsluiting van belegging: milieugevaarlijke stoffen, kernenergie en de wapenindustrie. Voorheen was het criterium 5%.
Voor deze sectoren geldt bovendien dat indirecte betrokkenheid via deelnemingen in anderen bedrijven niet meer dan 1% van de eigen omzet mag bedragen. Ook directe betrokkenheid van een onderneming bij het management van een andere onderneming die hoofdzakelijk actief is in de genoemde sectoren leidt nu tot uitsluiting.’

Triodos Meerwaardefonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering. De duurzaamheidsanalyse bepaalt het universum waarin belegd kan worden. De uiteindelijke beleggingskeuze wordt genomen door externe asset managers op basis van financiële analyse. Voor Triodos Meerwaardefondsen is dat Delta Lloyd Asset Management.
Het totale beleggingsuniversum op basis van duurzaamheidscriteria bedraagt thans zo’n 200 ondernemingen. 300 bedrijven zijn actief van belegging uitgesloten.

Share Button