Goede prestaties Rabo Groen Bank in 2003

Bron
Rabobank

De Rabo Groen Bank heeft het jaarbericht 2003 gepresenteerd. Hierin is te lezen dat het vorig jaar goed is gegaan met de Rabo Groen Bank. En ook de verwachtingen voor 2004 zijn positief.

Uit het jaarbericht 2003 komt het volgende naar voren.
De groei van zowel de leningenportefeuille als het aantal uitstaande Groen Obligaties in 2003 toont aan dat de belangstelling voor duurzaamheid nog altijd springlevend is.
In drie jaar tijd (van eind 2000 tot eind 2003) is de geconsolideerde leningenportefeuille van Rabo Groen Bank gestegen van € 500 miljoen naar € 1,4 miljard. Het balanstotaal van Rabo Groen Bank steeg in dezelfde periode van € 627 miljoen naar ruim € 1,8 miljard.
Gekeken naar het totaal ingelegde vermogen bedraagt het marktaandeel van de Rabo Groen Bank 49%.Deze sterke concurrentiepositie van Rabo Groen Bank is mede te danken aan de inbreng van particuliere beleggers, de inzet van milieubewuste ondernemers en de inspanningen van de lokale Rabobanken en andere onderdelen van de Rabobank Groep.
In 2003 heeft Rabo Groen Bank de beste groeicijfers tot dusverre gerealiseerd.

Voorspoedige ontwikkeling
Deze goede resultaten zijn voor de Rabo Groen Bank geen reden om stil te zitten. Voor 2004 verwacht Rabo Groen Bank een voorspoedige ontwikkeling van de groene activiteiten.Voor de verdere financiering van de activiteiten wordt ook gekeken naar nieuwe spaar- en beleggingsproducten. Ook de uitzettingen van Rabo Groen Bank zullen verder groeien.

Share Button