Twee miljard euro’s op een sociaal verantwoordelijke manier belegd in België!

Het eerste Belgische jaarrapport over sociaal verantwoord beleggen is onlangs gepubliceerd. Een rapport met 150 pagina’s geeft een goed overzicht van de SRI markt in België. Het omvat vier grote beleggingsvormen: ethische beleggingsfondsen, solidair beleggen, ethisch en solidair beleggen en aandeelhoudersactivisme.

De beleggingsproducten van SRI verschenen begin jaren ’80 op de Belgische markt en hebben zich in de loop van de jaren ’90 verder ontwikkeld. Er zijn momenteel op de Belgische markt niet minder dan 70 SRI-producten verdeeld over 50 beleggingsfondsen, 8 spaarrekeningen en 12 spaarformules, voor een totale waarde van ruim 2 miljard euro.

De studie is uitgevoerd door het Réseau Financement Alternatif in opdracht van de overheid. Deze eerste uitgave is onderverdeeld in twee delen. In het eerste deel wordt de wettelijke en politieke context van de SRI geschetst. Er wordt dieper ingegaan op de Belgische wetten, initiatieven en voorstellen, maar men vindt er ook een kort overzicht van een aantal referentielanden zoals Denemarken, Frankrijk, Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In het tweede deel volgt een cijfermatige vergelijkende analyse van de Belgische SRI-markt in de internationale context aan de hand van 24 indicatoren en 51 figuren. De gebruikte beleggingsvormen, de voornaamste actoren, de ethische keuze, enz. komen in deze studie ook aan bod.

Share Button