Belgische wetsvoorstellen om de praktijken van maatschappelijk verantwoord beleggen te verbeteren

De senatoren Christiane Vienne, Jean Cornil en Philippe Mahoux hebben twee wetsvoorstellen ingediend met als belangrijkste doel een oplossing te vinden voor de communicatieproblemen die bestaan tussen de verschillende partijen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Over de controle van de impact van MVB op de bedrijven wordt echter nog niets beslist!

Het eerste voorstel beoogt de opname van niet-financiële elementen in de jaarverslagen. Het gaat erom de hoeveelheid, de transparantie en de vergelijkbaarheid van milieugegevens te verhogen en een analyse te geven over de weerslag van de milieurisico’s op de financiële toestand van het bedrijf. Het tweede voorstel streeft naar de oprichting van een Raad voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit raadgevende organisme zou bestaan uit actoren uit de MVB-sector en vertegenwoordigers uit de financiële sector, consumenten, werknemers en werkgevers. Hun taak zou er onder andere in bestaan objectieve en transparante selectiecriteria voor MVB vast te leggen en te waken over het gebruik van de term ‘ethisch product’. Het is namelijk belangrijk de investeerders zo volledig en objectief mogelijk te informeren over de verschillende diensten en producten die de financiële markt aanbiedt om zo een betere bescherming van hun belangen te kunnen garanderen.

Share Button