ABN Amro zet stemrecht in als belegger

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 9 september 2004).

ABN Amro gaat bedrijven aansporen tot een goed ondernemingsbestuur. De bank zal daartoe het stemrecht actief benutten voor onder meer alle 41 in Amsterdam en Luxemburg gevestigde beleggingsfondsen.

‘We willen bedrijven bewegen tot een goed corporate-governance- gedrag dat op de lange termijn tot een hoger optimaal rendement zal leiden.’ Dit zegt Jaap van der Geest, hoofd afdeling corporate governance ABN Amro Asset Management. Deze afdeling van de bank gaat in de hoedanigheid van beheerder van beleggingen, goed ondernemingsbestuur nadrukkelijk betrekken in beleggingsbeslissingen. Namens klanten zal per 1 januari 2005 het stemrecht worden uitgeoefend. De bank heeft hierbij ondersteuning van een bureau (ISS), dat de voorselectie verricht bij relevante agendapunten.

Volgens de bank betekent het benutten van het stemrecht (veelal bij volmacht) geen wijziging van het beleggingsproces. ‘We waren altijd al kritisch bij onze beleggingsbeslissingen. We hebben ons beleid nu op papier gezet en komen ermee naar buiten.’

Tot nu toe stemde ABN Amro niet of slechts incidenteel, in aandeelhoudersvergaderingen. Dat gebeurde voornamelijk bij ‘grote gelegenheden’. ‘Als de aandeelhouderswaarde in het geding was, hadden we daar onze procedures voor’, aldus Van der Geest.

Criteria waarop de bank ondernemingen aan de tand gaat voelen, zijn onder meer waarborging van aandeelhoudersrechten, aanwezigheid van voldoende toezicht op de raad van bestuur en op de strategische koers van de onderneming.

Het corporate-governance-beleid waarop de bank toetst, heeft betrekking op de aandelenbeleggingen die de bank wereldwijd beheert voor haar klanten. ABN Amro belegt ongeveer euro 166 mrd voor derden. Daarvan bestaat euro 75 mrd uit aandelen. Het grootste deel is eigendom van instituten, zoals pensioenfondsen en van vermogende particulieren. Circa euro 8,5 mrd zit in Nederlandse en Luxemburgse beleggingsfondsen. Ook deze fondsen gaan actief stemmen.

Het stemrecht zal in het begin worden ingezet voor die ondernemingen waarin de bank een relatief groot belang heeft of waarmee groot bedrag is gemoeid. Dat zijn ongeveer 250 ondernemingen. Het aantal zal in de loop van de tijd toenemen. Het stemgedrag wordt elk kwartaal bekendgemaakt via de website van de bank. Beleggingen voor eigen rekening van de bank vallen buiten het nieuwe corporate-governance-beleid.

ABN Amro is ook bezig met het formuleren van beleid voor duurzaam beleggen. De bank hoopt nog voor het eind van dit jaar met richtlijnen te komen. De bank vindt dat duurzaam ondernemen in het verlengde ligt van goed ondernemingsbestuur. Van der Geest verwacht dat op den duur beide zullen opgaan in één document.

Beheerder Robeco is eerder dit jaar van start gegaan met het actief stemmen in jaarvergaderingen.

Share Button