Nieuwe groenfinanciering Rabobank voor agrarische natuurverenigingen

Bron
Rabobank

De noordelijke Rabobanken en Rabo Groen Bank hebben samen met de organisatie BoerenNatuur een groenfinancieringsarrangement ontwikkeld speciaal voor leden van agrarische natuurverenigingen. Op 13 september heeft G. Benedictus namens de noordelijke Rabobanken in Bergum het eerste arrangement aangeboden aan R. Cazemier, voorzitter van BoerenNatuur Noord-Nederland.

De Rabobank biedt een rentekorting die kan oplopen tot 1% voor agrarische ondernemers die deelnemen aan agrarisch natuurbeheer en lid zijn van een vereniging. De Rabobank vraagt de groenverklaring (erkenning van de overheid of een project groen is) van de overheid voor de vereniging aan. Afhankelijk van de soort beheerspakketten en het aantal hectares in de subsidiebeschikking van Laser wordt het maximale groen te lenen bedrag berekend. De subsidiebeschikking van Laser mag niet ouder zijn dan een half jaar, waarbij de afgiftedatum bepalend is. Voor algemeen weidevogelbeheer bijvoorbeeld geldt een bedrag van 2.268 euro (passief beheer), voor zwaar beheer geldt een bedrag van 6.808 euro per hectare.

Het aanvragen van een groenlening is individueel. Op basis van de groenverklaring van de vereniging kunnen meerdere deelnemende boeren een groenfinanciering krijgen. De looptijd van de groenlening is afhankelijk van de einddatum van de subsidiebeschikking. Door het collectief aanvragen hoeft niet ieder lid afzonderlijk de groenverklaring aan te vragen. Dit bespaart een extra handeling en bovendien is de kans groter dat de groenverklaring tijdig, binnen de termijn van een half jaar, wordt aangevraagd. Tevens kan de financiering door de Rabobank sneller worden afgehandeld.

De reden om dit vooral nu onder de aandacht te brengen is dat alle SAN-subsidiebeschikkingen vernieuwd zijn aangezien de oorspronkelijke subsidieregeling niet voldeed aan de Europese regelgeving, aldus de Rabobank.

Share Button