Philips meest actief met duurzaam ondernemen onder AEX-bedrijven

Van alle grote Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen scoort Philips het hoogste op het gebied van duurzaamheid. Hagemeyer is hekkensluiter. Dit blijkt uit een studie naar duurzaamheid onder AEX-ondernemingen die Dutch Sustainability Research (DSR) vandaag presenteert.

In Europees verband scoren de Nederlandse ondernemingen een derde plaats. In het Verenigd Koninkrijk zijn de meeste duurzame beursgenoteerde fondsen. Spaanse bedrijven scoren het slechtst op gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheidscore AEX-ondernemingen loopt sterk uiteen
Om een goed beeld te krijgen van de prestaties op gebied van duurzaamheid van een AEX-bedrijf – rekening houdend met de verschillende producten en activiteiten van de bedrijven, zijn de prestaties van een onderneming afgezet tegen het Europese gemiddelde van de bedrijfstak waarin de onderneming actief is.

Marcel Jeucken, Hoofd Institutionele Relaties DSR: “De duurzaamheidprestaties van de AEX-bedrijven kunnen onderling vergeleken worden door de mate waarin een AEX-bedrijf relatief in zijn eigen bedrijfstak voor- of achterop loopt, af te zetten tegen de mate waarin een ander AEX-bedrijf relatief in een andere bedrijfstak voor- of achterop loopt.”

De totaalscore op gebied van duurzaamheid van de AEX-ondernemingen loopt sterk uiteen en laat een grote middengroep zien. Philips is topscorer en scoort 50% beter dan het gemiddelde in de bedrijfstak. Reed Elsevier en ING volgen op een respectievelijk tweede en derde plaats. Jeucken: “Opvallend is dat 16 van de 25 AEX-bedrijven beter scoren dan het Europese bedrijfstakgemiddelde waartoe zij behoren. Dit grote aantal laat zien dat Nederlandse bedrijven in Europees perspectief goed presteren.” Bedrijven die niet goed scoren zijn, naast Hagemeyer, Van der Moolen, Wolters Kluwer, Gucci en IHC Caland.

Het onderzoek naar de AEX-ondernemingen is gebaseerd op een rating-tool die door DSR is ontwikkeld. De rating levert een kwantitatieve beoordeling van ondernemingen op voor zeven uiteenlopende thema’s: bedrijfsethiek, werknemers, leveranciers, samenleving, milieu, corporate governance en klanten. Deze thema’s gezamenlijk geven een totaalscore voor een onderneming, waarbij de thema’s verschillend gewogen worden tussen bedrijfstakken (zo is het thema milieu meer relevant voor de energiesector dan voor de financiële sector). Het rapport gaat nader in op de prestaties van de AEX-bedrijven voor de verschillende thema’s, wederom afgezet tegen het eigen Europese bedrijfstakgemiddelde.

Hoogvliegers, laagvliegers, trekvogels en struisvogels

Door de gehanteerde methodiek kan het zijn dat een AEX-bedrijf hoog scoort doordat het ofwel uit zichzelf goed scoort, ofwel doordat de bedrijfstak waarin het zich bevindt relatief slecht scoort. Jeucken: “We hebben alle Europese bedrijfstakgemiddelden met elkaar vergeleken en vervolgens vier clusters onderscheiden, te weten hoogvliegers, laagvliegers, trekvogels en struisvogels. Struisvogels zijn die AEX-bedrijven die een lage pure totaalscore kennen terwijl de bedrijfstak waarin zij opereren in vergelijking met andere bedrijfstakken zeer hoog scoort. Voorbeelden van struisvogels zijn IHC Caland en Akzo Nobel. In een sector waar al veel op duurzaamheid gebeurt, is achterlopen gevaarlijk omdat het tot reputatieschade kan leiden.”

Beloningen
Beloningen van topbestuurders is een onderdeel van het thema corporate governance en is een onderwerp dat in Nederland de laatste jaren maatschappelijk veel aandacht heeft gekregen. De studie besteedt apart aandacht aan dit onderwerp en doet aanbevelingen voor criteria die gehanteerd kunnen worden om de beloning van topbestuurders formeel binnen een bedrijf te regelen. Jeucken: “Waar veel AEX-bedrijven duurzaamheid inmiddels in hun missie hebben opgenomen, is het opmerkelijk dat slechts één bedrijf, Shell, duurzaamheid laat meewegen als een van de prestatie-indicatoren voor de beloning van haar topbestuurders.”

Dutch Sustainability Research
Dutch Sustainability Research (DSR) is een onafhankelijk onderzoeksbureau opgericht door MeesPierson, pensioenfonds PGGM en Triodos Bank. DSR verzamelt feiten en maakt analyses over de duurzaamheid van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd.

DSR levert eenduidige bedrijfsprofielen en ratings die internationaal door tientallen institutionele beleggers en financiële instellingen worden gebruikt.

DSR is mede-initiatiefnemer, lid en aandeelhouder van SiRi Company (Sustainable Investment Research International), een internationaal netwerk van onderzoeksinstellingen op het gebied van duurzaam beleggen. DSR beschikt via de SiRi Pro database en aanvullende bronnen binnen het SiRi Netwerk over duurzaamheidinformatie van meer dan 2.000 beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd.

Share Button