Rabo Groen Bank overschrijdt de € 2 miljard

Bron
Rabobank

Eind 2004 heeft Rabo Groen Bank een belangrijke grens overschreden. Het balanstotaal is uitgekomen op meer dan € 2 miljard. Deze mijlpaal is bereikt in een periode van vier jaar.

Bevestiging marktleiderschap
Sinds de oprichting in 2000 is het balanstotaal van Rabo Groen Bank gestegen van € 627 miljoen aan het einde van 2000, tot € 2 miljard aan het einde van 2004. Hiermee wordt het marktleiderschap van de Rabobank op het gebied van groenfinanciering nog eens bevestigd. De Rabobank heeft een marktaandeel van 50%. In marktsegmenten zoals de biologische landbouw en veeteelt, windenergie en Groen Label Kassen is Rabo Groen Bank in Nederland marktleider op het gebied van groenfinanciering.

Forste stijging leningportefeuille
In dezelfde periode is de geconsolideerde leningenportefeuille van Rabo Groen Bank gestegen van € 500 miljoen aan het einde van 2000, naar meer dan € 1,7 miljard aan het einde van 2004. In 2004 groeiden de bruto verstrekkingen met zo’n € 500 miljoen. Ook de bruto funding steeg met € 500 miljoen, via de uitgifte van Rabo Groen Obligaties en Robeco CDO Groen Obligaties.

Door toewijding en inspanning
De sterke concurrentiepositie die Rabo Groen Bank bekleedt, is mede te danken aan de bijdrage van particuliere beleggers, de toewijding van milieubewuste ondernemers en de inspanningen van de lokale Rabobanken en andere onderdelen van de Rabobank Groep.

Groenregeling
De snelle groei van Rabo Groen Bank is een voorbeeld van het succes van de zogenaamde Groenregeling, een regeling van de Nederlandse overheid. Deze regeling stimuleert milieuvriendelijke ontwikkelingen door middel van fiscale voordelen. Particuliere beleggers die investeren in groenbanken zoals Rabo Groen Bank, krijgen een belastingvrijstelling.

Belastingvoordeel
Hierdoor kunnen groenbanken lagere rentepercentages betalen over deze beleggingen en dus weer lagere rentepercentages accepteren over hun leningen. Doordat de rentepercentages lager liggen dan in de markt, worden bedrijven en ondernemers gestimuleerd om milieuvriendelijke investeringsalternatieven te verkiezen boven gangbare investeringen. Met het belastingvoordeel heeft de overheid een sterke troef in handen om milieuvriendelijke investeringen te stimuleren en te sturen.

Investering voor € 4 miljard
Het succes van de Groenregeling blijkt uit de groei van de groenbanken en groenfondsen in Nederland. Eind 2004 hebben particuliere beleggers voor naar schatting € 4 miljard geïnvesteerd in groenbanken en groenfondsen, waarvan er zeven aanwezig zijn op de Nederlandse markt, en waarvan door deze banken en fondsen voor ongeveer € 3,6 miljard is geïnvesteerd in milieuvriendelijke investeringen.

Gepromoot in de EU
Met de succesvolle Groenregeling in gedachten heeft Nederland als EU-voorzitter het initiatief genomen om fiscale voordelen voor duurzame investeringen in de EU te promoten. Dit initiatief werd genomen tijdens de Informele Milieuvergadering in juli 2004, waarin werd gezegd dat de Europese milieuministers innovaties zouden willen stimuleren door middel van gunstige fiscale maatregelen, zoals een Europees systeem voor ‘groene investeringen’.

Te vroeg voor conclusies
In de loop van vorig jaar werden verdere stappen ondernomen door een conferentie die in oktober in Nederland werd gehouden. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar zeker is dat het stimuleren van duurzame investeringen door middel van fiscale maatregelen op de agenda staat. De successen die de Nederlandse Groenregeling heeft geboekt, hebben daar zeker toe bijgedragen.

Share Button