Rabobank: Samenwerken in ontwikkelingslanden

Bron
Rabobank

De Rabobank wil graag samenwerken met het Nederlandse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, hulpverleningsorganisaties en andere organisaties die zich het lot van ontwikkelingslanden aantrekken. Drs. H. (Bert) Heemskerk, voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank Nederland, riep vanmiddag in Den Haag op om – in het VN-Jaar van Microkrediet – ‘een hecht samenwerkingsverband’ van Nederlandse donoren op te zetten. “Vier miljard mensen op onze wereld hebben geen toegang tot financiele dienstverlening. Ik zie het als een belangrijke missie voor de Rabobank om dat euvel te bestrijden met de middelen die wij hebben”, zei Heemskerk. “Maar dat kunnen we niet alleen. We hebben partners nodig. Meer samenwerking betekent dat we meer kunnen doen.” Dit zei Heemskerk tijdens het congres van ICCO (Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking) en Oikocredit in Den Haag over microkredieten.

De verlening van microkredieten staat, zo maakte Heemskerk duidelijk, vaak aan de basis van sociaal-economische en financiële ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Met vaak kleine bedragen kunnen mensen in staat worden gesteld om de toekomst van hunzelf en hun kinderen te verbeteren. Dat is de dikwijls de start van een structureel proces. Dat is de reden dat de bank vorig jaar het Rabobank Development Program is gestart, een breed scala aan activiteiten die tot doel hebben om het plattelandsbankieren in zich ontwikkelende landen te steunen en te bevorderen. Rabobank heeft € 25 miljoen uitgetrokken om te participeren in plattelandsbanken, banken die microkredieten ter beschikking stellen. Deze zijn van vitaal belang om de economie op gang te helpen. Ook op andere manieren (management services, technische assistentie, consultancy) staat de bank klaar om hulp en bijstand te verlenen.

Als belangrijke partner bij de realisering van het Rabobank Development Program ziet Heemskerk het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. “Onze activiteiten bieden een uitmuntende gelegenheid voor Ontwikkelingssamenwerking om samen met banken te werken aan de financiele ontwikkeling van zich ontwikkelende landen op een duurzame manier”, zei hij. Ook staat Rabobank open voor een nog intensievere samenwerking met medefinancieringsorganisaties (zoals ICCO en Oikocredit) en met andere instellingen die zich bezighouden met microkredieten in ontwikkelingslanden.

Share Button